בין המפגינים בכיכר השבת בירושלים בולטים בנוכחותם אנשי התקשורת החילונית שעטו על הזירה • ה'עדה': מהעצורים אין מורשי חתימה • ההפגנות על מעצרם של כמה מאנשי ה'עדה'

1-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 2-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 3-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 4-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 5-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 6-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 7-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 8-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 9-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 10-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 11-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 12-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 13-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 14-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 15-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 16-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 17-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 18-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 19-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 20-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 21-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 22-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''