אל אפם וחמתם של הציונים לא נלך לצבאם.
מקסימום שהם יכולים לעשות זה להכניס אותנו לכלא צבאי ובזה הפסדם הרבה יותר גדול מהרווח.הם יודעים את זה והמצב יישאר כקודם.