אני בכלל חרדי יורד לחו״ל ונהנה מהחיים ומשלים עם זה שמדינת ישראל לא יתקיים להרבה זמן אבל לאחי ומשפחתי בארץ אני אומר להם אנחנו החרדים האשכנזים יהדות התורה לא לאומנים ולא שלומ׳נים לא נלך לצבא. שאתם תיהרגו , מה אתם מאיימים שלא יהיה כסף ותקציבים ? אז שלא יהיה כסף שלא יהיה תקציבים . איך אמר ״האח״ עוד לא נברא העם שיוותר על עקרונות שלו בשביל כסף , גם ככה אנחנו העיקרון שלנו לא ליהרג.