מדוע רק השרים הזניחים מבקרים בעיר ומשבחים? למה לא ראינו את שר האוצר, שר החוץ, מישהו? אל תדאגו העירייה כבר תמצא את הקשר…