שר התשתיות, האנרגיה והמים, מר סילבן שלום, אחר היום ביקור בעיר בני-ברק, שכלל את מגדל המים הקיים, מאגר המים המרכזי החדש המוקם והולך ואת מגדל צ'מפיון החדש בן 40 הקומות שבאזור המסחר והמשרדים שבצפון העיר.

"עיריית בני-ברק ותאגיד המים העירוני "מי ברק" הינם דוגמא לארגון מעולה, לתנופת פיתוח מתמדת ולשדרוג תחומי השירות לתושב"- בדברים אלו סיים מר סילבן שלום, שר התשתיות, האנרגיה והמים את ביקורו בעיר בני-ברק, שכלל את מגדל המים הקיים, מאגר המים המרכזי החדש המוקם והולך ואת מגדל צ'מפיון החדש בן 40 הקומות שבאזור המסחר והמשרדים שבצפון העיר.

קרא עוד:

[postim]

השר שלום הדגיש, כי דבריו אלו נאמרים, בניגוד לטענות הסרק המשמעות כנגד הציבור החרדי, וכל גורם מקצועי אובייקטיבי שיבוא לבקר בעירייה ובתאגיד יווכח מקרוב בפעילויות ארגונית ומינהלית קבועות שלא להסתפק בקיים, אלא להוסיף כל העת מבנים, מוסדות ותשתיות בכל מידת האפשר, תוך מאמץ בלתי פוסק לשיפור המאזן הכספי, ובין פעולות עירוניות אלו הם ששת המגדלים בני עשרות המקומות שהוקמו בצפון העיר, וארבעה נוספים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר שיבח את השר סילבן שלום, שבכל משרד ממשלתי בו הוא פעל הוא משאיר חותם חיובי ומעשי והוא ראוי לכל תפקיד ציבורי עתידי, כאיש עם פעילות מירבית תוך גישה אנושית ורצון לשיתוף-פעולה עם כלל הגורמים הציבוריים. הרב זייברט סקר את הפעילות העירונית, המשותפת עם תאגיד המים לפיתוח בריכות ומערכות מים חדשות, כמאגר המים המוקם והולך בתכולה של 17,000 קוב מים, צנרת מים הפרושה לאורך 132 ק"מ והחלפת רובם המוחלט של מדי המים בעיר.

ביקור השר ופמלייתו, שכללה גם גורמים מקצועיים בכירים במשרד, החל במגדל המים שברחוב חזון-איש, שם מסר מר דוד צלניק, מנכ"ל התאגיד עובדות ונתונים, ובראש ובראשונה הדגיש את שיתוף-הפעולה ההדוק והמבורך בין התאגיד לעירייה, שבראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, בהוסיפו כי תקציבו השנתי של האיגוד עומד על 100 מליון ₪, גביה של 90% מהחובות במצטבר, תוספת בלתי פוסקת של קווים חדשים, 4% פחת מים וצוות כוננות קבוע במגדל המים בשעתיים לפני כניסת שבתות וחגים, כדי לאפשר אספקת שוטפת של מים ל-181,364 תושבי העיר, המתארגנים באותן שעות לשבת או לחג.

בתום הביקור במגדל המים, יצאו השר, ראש העיר והפמליה למאגר המים המוקם והולך במעלה רחוב הרב מימון, המיועד לאפשר אספקת מים בכמויות ובלחצים מתואמים עם צמיחתה והתפתחותה של העיר. במקום גם שוחחו השר וראש העיר על בדיקת תכנית להקמת גינה חדשה מעל מאגר המים, לרווחת שכני המקום.

בחלקו האחרון של הביקור עלו המשתתפים לקומה ה-33 של מגדל צ'מפיון והשקיפו על הנוף המרהיב של האזור כולו. במפגש במקום, ציין מר ערן קלינגהופר, מנהל הנכסים של צ'מפיון את השירות המעולה והמהיר של אגף ההנדסה ואגפים אחרים בעיריית בני-ברק לקידום הבניה וההתפתחות באזור כולו, שירות שיכול להוות דוגמא לעיריות רבות אחרות.

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע והרב אליהו דדון, סגן רה"ע שיבחו את יחסו האוהד של השר כלפי המגזר החרדי  ואת גישתו לפעול, גם במקרים של חילוקי דעות, בדרך של הבנה והתחשבות הדדית.

בסיור השתתפו גם הרב מנחם שפירא והרב מנחם מנדל אייזנברג, סגני רה"ע; הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העיריה וראש אגף תשתיות ופיתוח; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; אדריכל ישראל קשטן, מהנדס העירייה; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; מנהלי אגפים ומחלקות ונציגי הנהלת תאגיד "מי ברק".