הכינוס ההיסטורי של שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה הסתיים, ובמהלכו נוסח מכתב משותף המטיל אחריות אישית על ראש הממשלה בנימין נתניהו המבקש לגזור על עקירת התורה ולהשליך את לומדיה לבית הכלא.

בתום ישיבתן המשותפת של שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה משלושת הסיעות החרדיות, התקבלו מספר החלטות פה אחד, ובראשן האשמה משותפת של כל מנהיגי העולם היהודי האמוני, המטילים אחריות אישית על ראש הממשלה בנימין נתניהו וקובעים כי מסע הרדיפה נגד לומדי התורה מתנהל בהכוונתו ובגיבויו המלא.

קרא עוד:

[postim]

בין היתר מצהירים גדולי התורה כי במידה וחוק הגיוס יאושר בכנסת כפי הנוסח שאישרה ועדת שקד, הם ישקלו לאסור על שומעי דברם להתייצב בלשכות הגיוס.

כמו"כ הם מכריזים על קיומה של עצרת תפילה המונית שתתקיים בז' אדר ב'. מדובר בעצרת תפילה וזעקה שבה ישתתפו גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, וצפויים להתכנס בה מאות אלפי בני אדם. העצרת תיערך ככל הנראה בירושלים. ההערכה היא כי העצרת תתקיים באותו המקום בו התקיימה עצרת החצי מיליון ההיסטורית.

"לא עת לחשות היא" כותבים גדולי התורה בפתח מכתבם מהערב, "כאשר קמו מתוך אנשי השלטון בארץ ישראל בהכוונת ראש הממשלה למרוד במלכות שמיים, וכוונתם עמם לגזור רח"ל על עקירת תורה, ולהשית על לומדי התורה שתורתם אומנותם עונש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא".

חברי המועצות מוסיפים להאשים: "חרדים אנו מפני חילול ה' הנורא ועלבונה של תורה שבדבר הזה, יראים אנו מן התוצאה, וכואבים את ההתנכלות הנמשכת לעולם התורה והניסיונות הבלתי פוסקים להצר צעדיו על כל צעד ושעל".

בשלב זה מופיעות בזו אחר זו החלטותיהן המשותפת של שלושת המועצות:

"א – מועצות גדולי וחכמי התורה דורשות מהשלטונות לבטל לאלתר את החלטות הוועדה על גיוס לצבא בכפייה של תלמידי הישיבות והכוללים, וקוראים לכל בני הישיבות והכוללים שלא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן ולא להיכנע לפיתויים ועונשים כל שהם, לא לשתף פעולה עם תוכנית הצבא במרכז מיון חרדי, אלא ימשיכו להגות בתלמודם יומם ולילה".

"ב – אם חס ושלום יוציאו רודפי הדת את זממם לפועל ויחוקקו חוק של גיוס בכפייה, יתכנסו מועצות גדולי וחכמי התורה לטקס עצה נגד רודפי הדת ומיזמותיהם, וישקלו לאסור את עצם התייצבות בלשכות הגיוס".

"ג – מועצות גדולי וחכמי התורה דורשות מהשלטונות שלא להצר את צעדיו של עולם התורה אלא לעזור לפריחת מוסדות התורה והחינוך בארץ הקודש, בדרך הסלולה מרבותינו".

"ד – מועצות גדולי וחכמי התורה פונות בזה לרבבות עמך בית ישראל בקריאה: "אין לנו שיור – רק התורה הזאת", לימוד התורה וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה הם חומת המגן לעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם אשר יעמדו בזמנים קשים הפוקדים את בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם, בין בדברים הנוגעים אל הכלל ובין הדברים הנוגעים אל הפרט, בין בנפש ובין בגוף, ויש להתחזק עשרת מונים בלימוד התורה וקיום מצוותיה בטהרה, וכל דקדוקי ההלכה".

"ה – מועצות גדולי וחכמי התורה קוראות לאחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם בארץ ובחו"ל לאחוז באומנות אבותינו בידיהם להתכנס כל היהודים יחד כל שבטי ישראל אנשים וטף, לקרוא אל ה' בחוזקה – לחלות פני אבינו שבשמיים לרחם עלינו כאב אל בנים, ומכריזים בזה לכנס את כל היראים והחרדים לדבר ה' יחדיו בעצרת תפילה – זעקה ומחאה המונית ביום ראשון ז' לחודש אדר ב' תשע"ד, שיהיה בה קידוש שם שמיים כנגד חילול שם שמיים שנעשה על ידי עוקרי הדת".

בסיום הדברים כותבים גדולי וחכמי התורה: "והשי"ת ישמע שוועתנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגואלינו ולהוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה אור גדול, במהרה בימנו אמן".