לפני שעה קלה הסתיים כנס בחירות למפלגת דגל התורה בעיר בית שמש, את הכנס פיאר בהשתתפותו מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א שטרח ובא במיוחד מבני ברק לאור חשיבות המערכה. נשאו דברים הגר''מ גולדשטיין רב שכונת רמה א', הגרב''צ ואזנר, ח''כ הרב משה גפני ועוד - יעקב לדרמן תיעד