נציגי הכלל חסידי בבית שמש יחד עם הראש העיר הנבחר ר' משה אבוטבול עלו היום לביתו של ח"כ ר' מאיר פרוש לחגוג את הניצחון הגדול ● מסרו משלוח מנות עם 3650 סוכריות, כמנין הקולות שתמכו בתנועה בבית שמש ● יעקב לדרמן תיעד ועל הדרך צילם את המשלחות של הישיבות החסידיות


סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0104 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0105 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0106 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0107 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0108 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0109 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0110 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0111 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0112 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0113 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0114 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0115 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0116 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0117 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0118 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0119 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0101 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0120 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0121 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0122 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0123 סיעת כח ואבוטבול בבית מאיר פרוש - פורים תשעד - יעקב לדרמן0124