הח"כ יצחק הרצוג, נכדו של הרב הרצוג שהיה רבה הראשי של מדינת ישראל, הגיש הצעת חוק אנטי-חרדית אשר תתיר עונשים כבדים על 'מדירי נשים' ועל כל מה שיוחלט בעיניהם מתוך ההלכה היהודית כ'הדרת נשים' גם כן

וועדת השרים לענייני חקיקה בראשותו של שר המשפטים יעקב נאמן החליטה לדחות במספר חודשים את הדיון בהצעת החוק של ח"כ יצחק הרצוג להטלת עונשים כבדים על הדרת נשים במרחב הציבורי.

קרא עוד:

[postim]

הצעת החוק של הרצוג עוררה תמיהה והתנגדות רבה במפלגות הדתיות, כיוון שהרצוג מעולם לא נטה לכיוון אנטי-חרדי שכזה.

חברי הכנסת של הסיעות הדתיות והחרדיות הביעו תמיהה על כך שנכדו של הרב הראשי לשעבר, חבר הכנסת הרצוג, שהיה מקורב לרבנים ולחוגים הדתיים הוא שהגיש הצעה זו – שכאמור, נדחתה.