נושא הדרת נשים מהמרחב הציבורי ירד מהכותרות, אבל זה לא מונע מעיריית ירושלים לשלוח מכתב לחברות הפרסום עם הנחיה מפורשת: לפרסם תמונות נשים בשלטי החוצות בעיר • הסיפור המלא

למרות שהנושא דעך מעל סדר היום הציבורי, עיריית ירושלים מנסה להחזיר את הנשים לכותרות, וגם לשלטי החוצות שבעיר.

עו"ד אמנון מרחב, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, שלח את המכתב לשורה של חברות פרסום האחראיות על הצבת פרסומות בשלטי חוצות, בו הוא מודיע כי עיריית ירושלים אינה מקבלת תופעה של הדרת נשים משלטי חוצות בעיר.

"לאחרונה נטען בכלי התקשורת כי אתם נמנעים מלפרסם בירושלים קמפיינים פרסומיים שבהם מופיעות דמויות נשים, וזאת בין היתר בטענה שאתם נאלצים לעשות כן, אחרת יושחתו מתקני הפרסום.

"עיריית ירושלים אינה יכולה להסכים עם מדיניות כזו ואינה מקבלת תופעה של הדרת נשים מפרסומי חוצות רק בשל מניעת השחתת מתקני פרסום".

עוד באתר:

[postim]

במכתבו מסביר היועץ המשפטי כי מבחינת העירייה, מדובר ב"התנהגות העולה כדי הפרת ההסכם ביניכם לבין עיריית ירושלים, על כל המשתמע מכך". הוא דורש להחזיר את הנשים באופן מיידי לפרסומות, או אם תרצו, למרחב הציבורי בעיר.

אם שאלתם מה יעשו למי שיימנע מלפרסם נשים כי בכוונתו להתחשב באוכלוסיה החרדית בעיר: "הנכם נדרשים להימנע מכל פעולה שתוצאותיה הדרת נשים מפרסומים על מתקני הפרסום העירוניים. עיריית ירושלים שומרת לעצמה את מלוא זכויותיה לפעול כלפיכם אם יתברר כי הנכם עושים כן חרף האמור לעיל".

הפעולות שעליהן מדבר עו"ד מרחב: קנסות כבדים ומניעת פרסום עתידי. פשוט מאוד.

ניר ברקת רע לחרדים

אוריה רייכמן, גולש JDN, שלח לנו מכתב דמיוני שקיבל מראש העיר ניר ברקת, בתוך מעטפה רשמית של העירייה.

אל תושביה החרדים של עיר הקודש ירושלים,

הנידון: פגיעה ברגשותיכם

שלום לכם, תושבי ירושלים. אני שמח להודיעכם כי למרות שהמגזר החרדי מונה כמחצית מתושבי העיר, ולמרות שנציגיו יושבים בקואליציה (חלקם כבר לא), ועל אף שאין שום תועלת בהצבת נשים על שלטי החוצות בעיר, בכל זאת, אני שמח לבשר לכם כי היועץ המשפטי של העירייה הזהיר את חברות הפרסום לבל יעזו לפרסם מעתה ואילך כל פרסום שלא יכלול תמונות נשים.

העירייה מודעת היטיב לעובדה שברוב הפרסומות עושים שימוש בלתי הולם בעליל באישה כדי לקדם מכירות, אך עניין פעוט זה לא ימנע בעדנו לעשות צדק חברתי ולהכריח את כולם להיחשף לתועבה. הדרת נשים הוא נושא שעומד בראש סדר העדיפויות שלנו ולא ננוח ולא נשקוט עד אשר העיר תתמלא בשלטים לא הולמים.

בברכת "שלא עשני אישה",
ניר ברקת, ראש העיר ירושלים עיר הקודש

עיריית ירושלים לא תחייב מפרסמים לכלול דמויות נשים

המכתב שקראתם זה עתה כמובן דמיוני, אבל המציאות, לפעמים, עולה על כל דמיון. אז מה באמת מתכוון היועץ המשפטי לעירייה במכתב ששיגר לחברות הפרסום?

השאלות ששאלנו היו ברורות: האם עיריית ירושלים תחייב מפרסמים לכלול דמויות נשים בפרסומים השונים? האם תם עידן פרסום מותאם למגזרים שבעיר? האם הרכבת הקלה לא תפרסם יותר בשלטי חוצות קמפיין ייעודי למגזר החרדי וכולם יצטרכו להסתפק בשלטים הנושאים דמויות אישה?

"אין כל כוונה לחייב מפרסמים לכלול דמויות נשים בפרסומים", נמסר ל-JDN מעיריית ירושלים. "כוונת היועץ המשפטי לעירייה למתן אפשרות למפרסמים שיראו בכך צורך, כמתחייב בחוק".

הרשו לנו לנחש, כי גורמים אינטרסנטיים ופרובוקטורים 'אמיצים' יבקשו לפרסם תמונות תועבה בחוצות העיר כדי להתסיס את האווירה בירושלים ולהאשים שוב את החרדים בעבירת 'הדרת נשים'.

גורמים בכירים בעיריית ירושלים הבהירו כי אין שינוי במדיניות העירייה בעניין זה.