נראה אותם הורסים מבנים בלתי חוקיים של הערבים.
ברק אפילו התבייש בזה ואסר פרסום של נתוני הבנייה הבלתי חוקית של ערבים והריסתם.
ובניה בלתי חוקית של יהודים והריסתם.
לא כדאי לכם לדעת את הנתונים כי אז באמת תבינו באיזה גלות אנחנו נמצאים.
וזאת לאחר מלחמה שערה של ארגון אני חושב להבה לפרסם נתונים אלו.