במהלך שלב הטיעונים לעונש, הפתיע השופט רוזן כשביקש מהתביעה להקל בעונשיהם של לופוליאנסקי ופיינר "אנחנו רק אנשי חוק?! אין אנושיות?! הם לא לקחו לכיס. הייתי סוטה מהמתחם משיקולי צדק"

תפנית דרמטית ומשמעותית במשפט הולילנד: השופט ביקש מהתביעה להחריג את ראש עיריית ירושלים לשעבר, אורי לופוליאנסקי ואת חבר המועצה אברהם פיינר ממתחם הענישה שביקשה לנותני ונוטלי שוחד.

ביומו השני של שלב הטיעונים לעונש למורשעי משפט הולילנד, השיבו הסניגורים לבית המשפט על טיעוני הפרקליטות שביקשה עונשי מאסר של 3-8 שנות מאסר בפועל לכ"א מהנאשמים עפ"י חומרת והיקף העבירה אותה ביצע.

קרא עוד:

[postim]

עו"ד דוד ליבאי, סנגורו של אברהם פיינר, ערער על טיעוני הפרקליטות וטען כי התביעה לא הפנתה לתקדים בו בית המשפט העליון הטיל מאסר על מי שקיבל שוחד בצורה של תרומה, עו"ד ליבאי אמר לשופט כי הוא מעוניין שהתביעה תוציא את מרשו ממתחם הענישה של שנות מאסר גם עקב מצבו הרפואי הקשה, אשר בצירוף העובדה כי פיינר לא נטל פרוטה מהתרומה שהועברה ל"בית מלכה" יש לגזור עליו עבודות שירות בלבד.

גם עורך דינו של לופוליאנסקי ביקש להקל בעונשו מטעמים דומים, היות והתרומה נעשתה לצורך "מטרות נעלות" כהגדרת השופט בפסק דינו, וביחוד בנסיבות הרפואיות של מרשו, ביקש גם הוא להקל בעונשו של לופוליאנסקי המשמש כמגן בחזית החברתית של ישראל ועוסק כל חייו בעבודות שירות התנדבותיות למען הציבור.

השופט מסנגר

בנקודה זו התערב השופט לטובתם של השניים ותקף את הפרקליטות על הכללתם של השניים יחד עם שאר הנאשמים ""אני לא אוכל לחיות עם מה שביקשתם. קיבלתם כל מה שרציתם. הגיע הזמן לגלות נדיבות ורחמנות לאנשים חולים שלא לקחו לכיסם" אמר השופט רוזן לנציגי הפרקליטות "האם אנחנו כמערכת יכולים לאטום את עצמנו?! יש גבולות!"

השופט ביקש מהתביעה להוציא את השניים מן הכלל בכדי למנוע מצב של ערעור על אפלייה שיפוטית מצד שאר המורשעים.

נציג התביעה השיב: "המחוקק מורה לנו להציג מתחמים", השופט רוזן בתגובה: "אין לי טענות לגביהם. אני אסטה מהמתחם, השאלה היא עד כמה" השופט המשיך להתרעם על קשיחות התביעה: "אנחנו רק אנשי חוק?! אין אנושיות?! הם לא לקחו לכיס. גם בלי המצב הבריאותי שלהם, הייתי סוטה מהמתחם משיקולי צדק" השופט קרא לפרקליטות לגבש הסכם עם הנאשמים כפי שעשתה עם הגב' זקן.

לאור נחרצות הדברים, אמר נציג הפרקליטות, עו"ד יונתן תדמור, כי המדינה תשקול שוב את עמדתה.

במהלך השמעת הטיעונים הציגו סנגוריו של לופוליאנסקי שורת עדי אופי מרשימה, בין האנשים שבאו להעיד לטובתו של ראש העיר לשעבר הייתה גם רופאת השיניים ד"ר חובב-בך, שטיפלה בנכדו בן השנתיים שנפטר אחרי הטיפול. הרופאה העידה בקול נרגש כי משפחתו של לופוליאנסקי תמכה בה ועודדה אותה לאחר הטרגדיה "האדם הזה הוא סמל לסליחה ולרחמים, אני מבקשת מבית המשפט לרחם ולסלוח ללופוליאנסקי"

גזר הדין במשפטם של שורת הנאשמים יינתן בי"ג אייר, ולאחמ"כ יחל שלב הטיעונים במשפטה של הגב' זקן.