ראש הממשלה הודיע כי בכוונתו להוביל חקיקת חוק-יסוד בכנסת שתבטיח עיגון חוקתי של מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי • נתניהו: "תמוה בעיני שדווקא אלה הקוראים לישראל לוותר בשטחי יו"ש כדי להימנע ממדינה דו-לאומית - הם המתנגדים להגדרתה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

בהצהרה מיוחדת שמסר נתניהו בהיכל העצמאות בתל אביב,הודיע על כוונתו לעגן בחקיקה את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

לדבריו, הצעד נעשה מתוך ראייה אסטרטגית בחשיבות ביצור מעמדה של ישראל כמדינה יהודית, "לצערי הרב" אמר נתניהו, "כפי שראינו שוב לאחרונה, ישנם אלה שאינם מכירים בזכות טבעית זאת. הם מבקשים לערער על ההצדקה ההיסטורית, המוסרית והמשפטית, לקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של עמנו,

ראש הממשלה הודיע כי בכוונתו להוביל חקיקת חוק-יסוד בכנסת שתבטיח עיגון חוקתי של מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. "אני מאמין שהמרכיב הבסיסי ביותר בחיינו הלאומיים יזכה למעמד חוקתי, בדומה למרכיבים מרכזיים אחרים העומדים בבסיס משטרנו, שנקבעו עד היום בחוקי היסוד של הכנסת.".

עם זאת, הדגיש נתניהו כי מדינת ישראל תמיד תשמור על שוויון מלא בזכויותיהם האישיות והאזרחיות של כלל אזרחי מדינת ישראל, יהודים ולא-יהודים כאחד, במדינה היהודית והדמוקרטית.

נתניהו תקף את מתנגדיו ואמר: "תמוה בעיני שדווקא בין אלה שקוראים לישראל לעשות ויתורים בשטחי יהודה ושומרון בגלל רצונם המובן להימנע ממדינה דו-לאומית – יש כאלה שמתנגדים להגדרתה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

אי אפשר לטעון בעד הקמת מדינת לאום פלשתינית כדי לשמור על אופייה היהודי של מדינת ישראל, ובה בעת להתנגד להכרה בכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי" דברי נתניהו.