השר לתשתיות לאומיות, עוזי לנדאו, קורא להשיב הפיקוח על מחירי הסולר - ודורש הורדת המס על הדלק • לנדאו: "תהיה זו טעות נוספת של האוצר להמשיך 'לחלוב' את תושבי הפריפריה"

משרד התשתיות הלאומיות החל, לאחר תכנון ממושך, לפעול להשבת הפיקוח על מחיר הסולר, ופנה ליו"ר ועדת המחירים באוצר על מנת לכנס את הוועדה לשם החלת חוק הפיקוח על המחירים.

ד"ר עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות, מסביר: "העיקרון הכלכלי המרכזי המנחה את עבודת הממשלה הוא לאפשר שוק חופשי ובו התערבות קטנה ככל הניתן של השלטון. יחד עם זאת, חובתה של ממשלה להגן על אזרחיה מפני כשל שוק, אשר משפיע בצורה קיצונית על המחיר אותו הם משלמים. במקרה זה, כשל השוק הוא ברור, ועל כן אנו נוקטים בצעד הדרוש – השבת הפיקוח על מחיר הסולר. נבטיח שהמחיר יהיה סביר והוגן לצרכן".

מהנימוקים במכתב, עליו חתומים חברי ועדת המחירים במשרד התשתיות הלאומיות נופיה בכר, מנהלת אגף תכנון וכלכלה והמפקחת על המחירים במשרד וחן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז במשרד עולה כי בסולר  מתקיימים הקריטריונים של "חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים": קיים לגביו באספקה או ברכישה בידי אדם אחד או בידי שני בני אדם או יותר במידה שבשלה יש לריכוז כאמור השפעה ניכרת בשוק לגבי אותו מצרך או שירות".  וכן "בין ספקיו אובין רוכשיו אין תחרות או קיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד".

בנוסף, לאור כוונת האוצר להעלות שוב את המס על הדלק ב-1באוקטובר בכ-10 אגורות לליטר, אמר השר לנדאו: "כבר כיום, המיסים על הדלקג בוהים יותר מעלות הדלק עצמו, ומהווים מעל 52% ממחירו הסופי. זאת, בזמן בו איןאלטרנטיבה ראויה בתחבורה ציבורית ומעמד הביניים קורס ומשווע לעוד כמה שקלים של הכנסה פנויה.

"תהיה זו טעות נוספת מצדו של האוצר אם ימשיך לחלוב בעיקר את תושבי הפריפריה, מעמד הביניים והשכבות החלשות. זהו עושק הציבור. אני קורא לאוצר לבטל לאלתר את העלייה המתוכננת במס, ובמקביל להודיע על אימוץ מדיניות הורדת הנטל לתקרהשל 30%. זה הדבר הנכון לעשות. זה צדק חברתי. הדבר יפנה מאות שקלים למשפחה בכל חודשויסייע לצמיחה אמיתית במשק".