למה לא מוחקים כתבות ישנות
יש עוד אדם שקורא על מרוץ לנשיאות של ריבלין