לא מבין.

ממתי נשיא מנהל משא ומתן מדיני? מי בחר בו לתפקיד זה ובשם מי הוא פעל?