אשריך ר' שמואל "אתה עושה עבודת קודש למען כלל ישראל"
ויה"ר שבכל אשר תפנה תצליח, ושיהיה לך המון סיעתא דשמיא ונשיאת חן.