עצמאות? • סקר המשרד לבטחון פנים: הערבים יותר בטוחים מהיהודים

מסקר שמתפרסם לרגל השבוע הלאומי למניעת אלימות שמקיים המשרד לביטחון הפנים, עולה כי 76% מהציבור בישראל חי בתחושת ביטחון גבוהה • הערבים מרגישים יותר בטוחים באזור מגוריהם מאשר יהודים באותם תנאים • החשש הבטחוני העיקרי בקרב יהודים: בעיקר מהערבים (טרור), החשש העיקרי אצל הערבים: מהערבים. (ונדליזם וסחיטת דמי חסות)

 • פגישה שבוטלה פעמיים והצילה חיים

  תוכן מקודם

 • למרות הסגר: שליחי ועד הרבנים הגיעו לרמינוב

  תוכן מקודם

 • שלא תדעו, אבל אם חלילה כן, אז כדאי שתדעו!

  תוכן מקודם

 • יש לך פרנסה ברווח? זה לא בשבילך!

  תוכן מקודם

דו"ח הסוקר את תחושת הביטחון האישי של הציבור בישראל נערך בפברואר 2014 על-ידי מחלקת המחקר של המשרד לביטחון הפנים, בהשתתפות מדגם של 505 משיבים מהאוכלוסייה היהודית והערבית בישרא. הסקר מתפרסם לרגל השבוע הלאומי למניעת אלימות ומגלה כי 76% מהציבור בישראל חש תחושת ביטחון גבוהה.

הדוח מציג נתונים הנוגעים לתחושת הביטחון של האזרחים באזור מגוריהם. הנתונים חושפים, בין היתר, כי קיים חשש של חלק מהציבור להסתובב ברחובות לאחר רדת החשיכה. בשל חשיבות נושא מניעת האלימות והרצון להגביר את מודעות הציבור לנושא זה, החליט המשרד לביטחון הפנים לקיים שבוע לאומי למניעת אלימות בין התאריכים 11-18 במאי, במהלכו יערכו מגוון פעילויות להגברת המודעות למניעת אלימות בישראל כולל קמפיין תקשורתי נרחב תחת הכותרת – "די לאלימות".

קרא עוד:

[postim]

על פי הנתונים, 76% מהאזרחים חשים תחושת ביטחון גבוהה, כאשר 25% מהאוכלוסייה טוענים כי רמת הביטחון האישי שלהם נמוכה מאוד. 69% מהציבור היהודי דיווח על רמת ביטחון אישי בינונית ומעלה לעומת 82% בקרב הציבור הערבי.

עם זאת, מהנתונים עולה כי בקרב הציבור קיים חשש משמעותי מהיפגעות ממעשה אלימות, או מהסתובבות באזור המגורים עם רדת החשיכה. הנתונים מראים כי מחצית מהציבור בישראל מרגיש בטוח ללכת ברחוב אחרי החשיכה (57% בקרב הציבור הערבי ו- 51% בקרב הציבור היהודי), ו- 69% מהציבור היהודי טוען כי הוא חש בטוח בעיר מגוריהם, לעומת 82% בקרב הציבור הערבי. עוד עולה מהסקר כי 57% מהציבור היהודי אינו חושש להיפגע מאלימות באזור מגוריו לעומת 65% בקרב הציבור הערבי.

האיומים המשפיעים ביותר על פגיעה בתחושת הביטחון האישי בקרב הציבור היהודי הם עבירות רכוש (60%), טרור ופיגועים חבלניים (57%) ופעולות ארגוני פשיעה (55%). בקרב הציבור הערבי. האיומים המובילים הם ונדליזם (45%), סחיטת דמי חסות (37%) וטרור ופיגועים חבלניים (36%).

רמת הביטחון האישי ברמה הארצית

ניתן לראות כי רמת הביטחון האישי ברמה הארצית לכלל האוכלוסייה עומד על כ-75%. בקרב 25% אחוז מהאוכלוסייה רמת הביטחון האישי היא נמוכה או לא קיימת בכלל.

בקרב במגזר היהודי 69% דיווחו על רמת ביטחון אישי בינונית ומעלה באזור מגוריהם. 31% טוענים כי רמת הביטחון האישי שלהם נמוכה או לא קיימת. בקרב המגזר הערבי 82% דיווחו על רמת ביטחון אישי בינונית ומעלה. 18% טוענים כי רמת הביטחון האישי שלהם נמוכה או לא קיימת.

במגזר היהודי 57.4% אינם חוששים להיפגע מאלימות באזור מגוריהם לעומת 43% שחוששים להיפגע (27% מהם במידה בינונית). בקרב המגזר הערבי 63.8% מרגישים ביטחון אישי בעיר מגוריהם במידה רבה. לעומת 35% שחוששים להיפגע (23% מהם במידה בינונית).

במגזר היהודי 49.2% מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשיכה במידה רבה. 51% מהנשאלים ענו כי הם לא מרגישים בטוחים ללכת אחרי רדת החשיכה באזור מגוריהם. מתוכם ענו 30% -במידה בינונית. בקרב המגזר הערבי 41.2% מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשכה במידה רבה. 57% מהנשאלים ציינו כי אינם מרגישים בטוח להסתובב באזור מגוריהם אחרי רדת החשיכה. מתוכם: 25% מתוכם ענו כי בטוח להסתובב באזור מגוריהם אחרי רדת החשיכה במידה בינונית. 34% ענו כי מרגישים במידה מועטה (12%) או כלל לא (22%).

דירוג האיומים

בקרב המגזר היהודי האיומים המשפיעים ביותר על פגיעה בתחושת הביטחון הם עבירות רכוש (60%) טרור ופיגועים חבלניים (57%), ופעולות ארגוני פשיעה (55%). בקרב המגזר הערבי האיומים שמשפיעים ביותר על פגיעה בתחושת הביטחון הם: ונדליזם (45%) וסחיטת דמי חסות (37%).

כאמור, במסגרת פעולותיו של המשרד לביטחון הפנים למניעת פשיעה ואלימות וחיזוק הביטחון האישי, הכריז המשרד לראשונה על שבוע לאומי למניעת אלימות שיתקיים בין התאריכים 11-18 במאי 2014. במהלך השבוע ידון נושא מניעת האלימות בישיבת ממשלה, בוועדות הכנסת ובמדיה בישראל ברבדים שונים.

בנוסף, באןתם ימים יקיים המשרד כנס ראשון מסוגו שידון בסוגיית האלימות הגואה בישראל לעומק. בכנס הלאומי הראשון לביטחון אישי יציג המשרד לראשונה את מדד האלימות הלאומי לישראל, באמצעותו ניתן יהיה ניתן לבחון באופן מקיף ואובייקטיבי את היקפיה של התופעה בישראל.