הייתי מציע שכל שר בממשלה לפני שיכנס לתפקידו יעבור בדיקה פסיכיאטרית, האובססיה של חלק משרי הממשלה כנגד החרדים הי תסמין לבעיה פסיכאטרית המצריכה אשפוז כפוי לאורך זמן.