77,000 אברכים בכוללים חרדים מקבלים כ-8,400 ₪ לאדם, לעומת 90,200 סטודנטים ב"כוללים שמאלנים" המקבלים לפחות כ-25,500 ₪ לאדם • הממצאים לא מפליאים אך יש בהם כדי לשקף את העיוות של שופטי הבג"ץ בקביעתם המקוממת על "אי שוויון"

בעקבות פסק הבג"צ שתלמידי כולל חרדיים לא יקבלו יותר השלמת הכנסה בגלל אי השוויון, ערך ח"כ משה פייגלין השוואה בין תלמידי הישיבות והאברכים לבין הסטודנטים ב"כוללים אנטי-דתיים" כהגדרתו.

הממצאים לא מפליאים אך יש בהם כדי לשקף את העיוות של שופטי הבג"ץ בקביעתם המקוממת על "אי שוויון".

"קחו למשל את הסטודנטים בפקולטות למדעי הרוח – של"רוח" הנושבת מהם יש תמיד כוון מאוד ברור" אומר פייגלין לדוג', "ובכן הבא נניח שכל הפקולטות המאוד אידאולוגיות הללו – לא צריכות לקבל תמיכה. נניח שתרומתה של תורת ישראל סבא נמצאת במחלוקת וגם תרומת הפקולטות – או הכוללים – האידאולוגיים האחרים"

על פי ממצאי המחקר של פייגלין:

עלויות המדינה לסבסוד לימודים בכוללים חרדיים (נכון לשנת 2010): עלות לאברך: 8,400 ₪ לשנה, המורכבים ממלגת לימודים המשולמת ע"י משרד הדתות בסך 700 ₪ לחודש למשך 12 חודשים [יצויין כי הנתונים מתבססים על שנת 2010 כשהמפלגות החרדיות היו בקואליציה, כיום התקצוב ירד בחצי1].

מספר הסטודנטים הנהנים מתמיכה: כ- 77,000, סה"כ סטודנטים בכוללים: 87,744, מתוכם אזרחי ישראל: 87.5%, סה"כ עלות התמיכות שמועברות לסטודנטים בכוללים חרדים: כ- 646.8 מיליון ₪ לשנה

עלות המדינה לסבסוד השכלה גבוהה במקצועות הומניטריים: סה"כ תקציב של ות"ת לעידוד השכלה גבוהה: 7,740 מיליון ₪ ב-2011, סה"כ תקציב של ות"ת המועבר ישירות למוסדות ההשכלה הגבוהה: 7,005 מיליון ₪ (היתר מועבר לקרנות לעידוד מחקרים).

סה"כ סטודנטים באוניברסיטאות, מכללות אקדמיות ומכללות לחינוך בשנה"ל תשע"א: 189,240, עלות ממוצעת לסטודנט: 37,000 ₪ לשנה.

לסיכום:

77,000 אברכים בכוללים חרדים מקבלים כ- 646.8 מיליון ₪ בשנה – כ- 8,400 ₪ לאדם

90,200 סטודנטים ב"כוללים שמאלנים" מקבלים 2,307.1 מיליון ₪ בשנה – כ- 25,500 ₪ לאדם.

אכן, שוויון במיטבו.

קרא עוד:

[postim]

צילום: ויקיפדיה