דרך אגב, בית הדין האזורי עבר למקום חדש ומרווח
בגבעת שאול רחוב עם ועולמו 4.