בעוד בתי הדין הרבניים יישארו במבנים מיושנים, מתכננת המדינה בנייתו של מתחם ענק, מפואר, ומשוכלל, שישמש את בתי המשפט שבאזור ירושלים • לעומת בתי הדין המצפים לעבור למבנה קיים לכה"פ, נשיאי בתי המשפט מעורבים עוד בשלב התכנון

בעוד בתי הדין הרבניים שוכנים במבנים מיושנים אשר אינם מתאימים למילוי תפקידם, מצאה המדינה שטחים ותקציבים לשכלל ולפאר את היכלי הערכאות השיפוטיות שבתחום ירושלים.

עפ"י התוכנית, ההיכל המתוכנן ימוקם במתחם הכניסה לעיר ובסמוך לתחנה המרכזית, לקווי הרכבת הקלה ותחנת הרכבת החדשה ובכך יהיה נגיש לקהל הירושלמי ולבאים מחוץ לעיר.

היכל המשפט המתוכנן יאגד תחת קורת גג אחת את כל ערכאות המשפט בירושלים – בית המשפט המחוזי, בית משפט השלום, תעבורה, נוער, משפחה ואת בית הדין הארצי לעבודה. לדברי משרד האוצר כיום בתי המשפט פזורים במספר אתרים ברחבי העיר, ובמבנים ישנים. אם אלו ישנים, מעניין איך ייקראו מבני בתי הדין 'עתיקות' או אולי 'ממצא ארכיאולוגי'

בדיון שהתקיים בעניין בתי הדין לפני כחודשיים, קבל חבר הכנסת יעקב אשר על האפליה של מוסדות השיפוט הרבניים לעומת בתי המשפט, ח"כ אשר תיאר את המצב הקיים בו בתי הדין הרבניים משוכנים במבנים אותם עוזבים בתי המשפט במעברם למבנים חדשים ויפים.

וכך, בעוד בתי הדין יישארו בחורבותיהם, מתכננת המדינה בנייתו של קומפלקס ענק, מפואר, ומשוכלל, שישמש את כל בתי המשפט שבאזור ירושלים. שטחו של המבנה המתוכנן כ-40,000 מ"ר והוא ייבנה על פי מיטב הידע ויכלול מערכות משוכללות. ההיכל המתוכנן יעניק רמת שירות נאותה לבאים בשעריו ותנאי עבודה ראויים. בנוסף, ריכוז ערכאות השיפוט הפזורות ברחבי העיר ירושלים תחת קורת גג אחת יביא לחסכון בעלויות התחזוקה והביטחון.

קרא עוד:

[postim]

לאחר פנייה פומבית לציבור האדריכלים אושרו 18 משרדים שהגישו הצעות תכנוניות, בחר חבר השופטים שלשה משרדי אדריכלות שמתוכם נבחר המשרד הזוכה. שלושת המשרדים שעלו לשלב הסופי היו- משרד חיוטין, משרד זרחי ומשרד האדריכלים גולדשמיט-ארדיטי-בן נעים בשיתוף עם משרד אוסטרי.

לצורך בחירת הזוכה, המשרדים שנבחרו הציגו את התכניות להיכל המשפט ואת כישוריהם בפני נשיא בית המשפט העליון, שרת המשפטים, נשיאי בתי המשפט בירושלים, נציגי העיר ירושלים, הצוות המקצועי וועדת המכרזים שבמשרד האוצר.

תהליך דומה דרש ח”כ יעקב אשר לגבי בתי הדין, בדיון בעניין דרש אשר כי לא יסתפקו בהקצאת מבנה קיים אלא שישתפו את הנהלת בתי הדין בתכנון בניית בתי הדין, מכיון והצרכים המיוחדים של בתי הדין צריכים לבוא לידי ביטוי בבניין, הדרישות חייבות לבוא מהשטח, על אדריכלים ומתכנני המבנים לקבל את חוות דעתם של האנשים הפועלים בבתי הדין בכל השנה המכירים ויודעים את צרכיו של ציבור המתדיינים בבתי הדין.

הזוכה במכרז לתכנון היכל המשפט בירושלים- משרד זרחי אדריכלים
.
ההצעה הזוכה
היכל המשפט דגם

ההצעות שעלו לשלב הסופי, אך לא זכו

היכל המשפט משרד גולדשמיט- ארדיטי בן נעים

היכל המשפט משרד חיוטין