מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית הצעת חוק להגבלת סכומי האגרות בשירותי הדת • מציע החוק חבר הכנסת משה גפני: "הממשלה הזו שמסבירה פנים ומחייכת, מעלה את המחירים בהוצאת תעודות ואישורים"

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הגבלת סכומי האגרות), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת.

עפ"י הצעת החוק מוצע לתקן את חוק שירותי הדת היהודיים, [נוסח משולב], התשל"א–1971, ולהגביל את סכום האגרה המשולמת בעבור שירותים שונים שמספקות מועצות דתיות, המנויים בתוספת השלישית המוצעת ובהם אגרת רישום נישואין, אגרה בעבור הנפקת תעודת כשרות ועוד.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לפני מספר חודשים חתמו השר לשירותי דת ושר האוצר על תקנות אשר העלו את תעריפי האגרות בעשרות אחוזים. מוצע להגביל את סכום האגרה המשולמת בעבור השירותים המנויים בתוספת השלישית המוצעת.

ככלל, השירותים המנויים בתוספת המוצעת הם השירותים הבסיסיים ביותר הניתנים במסגרת שירותי הדת בישראל ורבים מתושבי המדינה שהם שומרי מסורת נזקקים להם, ולכן מוצע לקבוע לגביהם תעריפים מרביים וסבירים."

קרא עוד:

[postim]

ח"כ גפני תקף את דחיית הצעת החוק: כל הזמן אומרים לנו שצריך להפוך את שירותי הדת למסבירי פנים, והממשלה מנסה לעשות את זה. הממשלה הזו שמסבירה פנים ומחייכת, מעלה את המחירים בהוצאת תעודת רווקות, רישום לנישואין, תעודות הכשר, הלוויות ועוד.

הם שקרנים הממשלה הזו, אם הם היו אומרים אמת הם היו מורידים את המחירים ולא מעלים. הדבר הכי חשוב למי שבא לשירותי הדת זה לא שיחייכו אליו אלא שהמחירים יהיו סבירים. מעלים את האגרות במאות אחוזים. למה רוצים להשניא את שירותי הדת? זאת ממשלה שפניה להעכיר ולהשניא את הדת.

סגן שר הדתות אלי בן דהן: השיב בשם הממשלה: במשך 12 שנה האגרות של שירותי הדת לא עלו. בזמן הזה תעריפי המים עלו, החשמל עלו וכל העלויות במשק עלו. אין שירותים חינם. המהלך הזה החל עוד בממשלה הקודמת ואני סיימתי אותו. הנתונים שהצגת ממש לא מדויקים וחבל שאתה מטעה את כולם. הצעת החוק הזו היא פופוליסטית ואין בה שום ממשות. לפי הצעת החוק הזו שירותי הדת יקרסו תוך מספר ימים.

36 ח"כים התנגדו להצעה ו 26 תמכו