בס,ד
הצעה. לכל החכי,ם החרדים,
להשים פתק לבן.
הסבר : להראות בזה שעדיף לסגור את מוסד הנשיאות א. מטעמי חסכון כזכור התפרסם לפני כ-שבועים, ששנה הבאה יעלו המיסים, א"כ הנה אפשרות פשוטה לחסכון נכבד מאד בתקציב המדינה ע"י סגירת משרד הנשיאות , מלבד השווי של הקרקע של משכן הנשיא בשכונת טלביה ששוה הון עתק. ב. בערך יוצא לכל אזרח חיסכון במיסים סך 100 ש"ח לחודש. ג. גם מבחינה השקפתית למה החרדים צריכים לשאת בעול של כזה מוסד ד. גם החכי"ם החרדים לכאורה א"צ שישתתפו בדבר שאינו נוגע לפעילות עבור ציבור שולחיו.שהרי בעצם כל ההיתר שיהויו נציגים חרדים זה רק בדיעבד להציל מן הארי. בברכה.