מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון לייב שטינמן התייחס לחטיפת שלושת בני הישיבה וקרא להימנע מלנסוע בטרמפים • "לא יודעים עם מי נופלים, סכנת נפשות!" אמר הגריא"ל נחרצות.

שעה קלה אחר שהתפרסם בשורת היעלמותם של שלושת בני הישיבה, עודכן  מרן ראש הישיבה הגריא"ל שטיינמן שליט"א בפרשה ע"י בני ביתו.

קרא עוד:

[postim]

ראש הישבה הגיב ואמר: "למה אנשים נוסעים בטרמפים – במקום סכנה? אסור לנסוע בטרמפים, לא יודעים עם מי נופלים, זה סכנת נפשות". כשנשאל ראש הישבה האם רק באיזור זה ענה הרב כי בכל המקומות נמצאת הסכנה.

מקורבי ראש הישבה אומרים כי מאז ומתמיד היית דעתו של הרב כי אסור בשום אופן לנסוע בטרמפים, וכי מדובר בסכנת נפשות של ממש.