שר הביטחון השיב לח"כים החרדים באשר לבקשתם להתייצבות נפרדת של בני 16.5 חרדים • לדבריו, לא ניתן לבצע את ההפרדה מכמה סיבות • בין הטיעונים: הצבא יתקשה לברר מי בחור ישיבה, לשכת הגיוס משקפת את 'מודל צבא העם' והתייצבות כזו תוביל ל"אי מיצוי זמנם של רופאים, קב"נים, מאבחנות ומראיינים" .

אכזבה בסיעות החרדיות: לאחר חודש וחצי של המתנה, משיב שר הבטחון משה יעלון במכתב לח"כים החרדים, וקובע: לא ניתן לשנות את מודל ההתייצבות של מלשבי"ם בני 16.5 בלשכות הגיוס, והוא ישאר במתכונת שנקבעה על ידי שר הביטחון.

כזכור, לפני כחודש וחצי התקיימה פגישה בין שר הביטחון יעלון לחברי הכנסת החרדים ובה השתתפו הח"כים פרוש, אטיאס וגפני יחד עם מזכירי המועצות הרב אברהם רובינשטיין והרב מרדכי שטרן. לאחר הפגישה שלח ראש לשכתו של יעלון מכתב סיכום ובו הוא מפרט את הנקודות אותן העלו המשתתפים בפגישה, בין השאר נכתב כי בני הישיבות לא ייאלצו לעבור את הבדיקות הרפואיות הבעייתיות בלשכת הגיוס ויוכלו להסתפק באישור מרופא משפחה, וכמו כן הובהר במכתב כי לא ייעשו כל נסיונות שכנוע או תעמולה בלשכות הגיוס.

למרות הרוח החיובית שהפיח מכתבו של יעלון, שבו הח"כים החרדים וביקשו הבהרות לגבי מספר נקודות נוספות, ובהן סוגיית ההתייצבות במרוכז של הצעירים בני ה-16.5.

כאמור, אתמול שלח יעלון מכתב נוסף החתום על ידי ראש לשכתו חיים בלומנבלט, בו הוא מסביר מדוע 'מסיבות טכניות' הדרישה להפריד את התייצבותם היא בלתי אפשרית. זאת עקב העובדה שפרטי המתייצבים בגיל 16.5 נמסרים לצבא על ידי משרד הפנים, ואינם כוללים את פרטי מוסד הלימודים בו לומד הצעיר, ובשל כך לא ניתן להפריד את בני הישיבות משאר המתייצבים.

בנוסף, מציין ראש לשכתו של יעלון מספר עובדות נוספות שהופכות את הבקשה להתייצבות נפרדת לבלתי אפשרית. בין היתר מפורט במכתב כי כבר במכתב הראשון הנושאים המהותיים טופלו ואף שופרו יחסית למה שהיה נהוג עד היום ובשל כך לא נדרש תיקון נוסף.