אם החרדים הם שק חבטות של המשטרה, כך נאה וכך יאה שהמשטרה תהיה בעצמה שק חבטות. אכזריות השוטרים ידועה לכולם, רק לא למפכ"ל?!