לאחר תהפוכות רבות בהסדרת הקו עקב המצב הבטחוני, מתחדשת ההפעלה של הקו אל חוף הרצליה • האוטובוסים יצאו בשלושה מסלולים- קו 858 היוצא מכיוון רחוב נדבורנא-עזרא דרך רחוב הרב כהנמן; קו 868 העובר דרך רחובות חזון אי"ש ורבי עקיבא וקו 878 מכיוון קריית הרצוג לחוף

התחבורה הציבורית לחוף הרחצה הנפרד בהרצליה, המופעל במשותף ע"י עיריות בני ברק והרצליה, מתחדשת ביום רביעי השבוע, באמצעות חב' "אגד", לאחר סיכום שהושג בין הרב חנוך זייברט, ראש העיר לבין נציגי הנהלת משרד התחבורה.

עם הכשרת החוף ושיפורים ושדרוגים רבים בו, לפני כחודשיים ע"י שתי העיריות, בהשתתפות תקציבית של עיריית בני ברק בסכום של מאות אלפי שקלים, התעורר קושי בהפעלת תחבורה ציבורית לחוף, בשל הצורך בתקציב מיוחד להפעלת קו מיוחד, שאינו פועל באורח סדיר להסעת אלפי נוסעים, ומשום כך אף חברת תחבורה ציבורית לא ששה להפעלתו.

כדי להסדיר את הפעלת התחבורה נפגש הרב חנוך זייברט, ראש העיר עם נציגי הנהלת משרד התחבורה, ולאחר מו"מ אינטנסיבי, אישר המשרד את הפעלת הקו, באמצעות חב' "מטרופולין" בד בבד, סוכם בפגישה, כי תעריף הנסיעה לחוף הרצליה יעמוד על תעריף נסיעה עירונית, וגם גובשה תכנית לתוספת אוטובוסים לקו, כדי למנוע דוחק וצפיפות בהם.

כחלק מההערכות להפעלת התחבורה הציבורית גיבש צוות האגף העירוני לתשתיות ולפיתוח שבראשות הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב חנוך זיידמן ובתיאום עם מח' התחבורה שבאגף בהנהלת גב' ציפורה אורלנצ'יק, תכנית לתחבורה ציבורית לחוף, שתעמוד בדרישות איכות ההפעלה, וזאת לאחר הרפורמה בתחבורה הציבורית בשנים האחרונות.

ואכן, לפני שבועות אחדים החלו האוטובוסים בקו לפעול לחוף הרצליה, אך יום לאחר תחילת הפעלתו, הוברר כי בגלל מצב החירום בארץ וחשש של נוסעים להגיע לחוף בעיתוי כזה, נסעו האוטובוסים ריקים לחלוטין, מחוסר נוסעים. בעקבות זאת, פנתה החברה למשרד התחבורה, והמשרד החליט על סגירת הקו, כל עוד שורר מצב החירום ולחדש הפעלת קו רק לאחר תשעה באב.

ברם, לאחר שהעירייה החלה בצעדים לחידוש הפעלת הקו בימים אלו, הוברר שהחברה שנקבעה ע"י משרד התחבורה להפעלתו הפסיקה את הפעלתו, ומאידך גיסא לא חודשה הפעלת קו לחוף בעקבות זאת, קרא הרב חנוך זייברט, ראש העיר לראשי משרד התחבורה, להפעלה מחדש של הקו החיוני כל-כך לתושבים, שברובם אינם בעלי רכב פרטי, והם נזקקים לתחבורה ציבורית כדי להגיע לחוף.

בעקבות פעילות זו, הודיעו מר עוזי יצחק, מנכ"ל משרד התחבורה ומר דרור גנון, הממונה על התחבורה הציבורית במשרד על הפעלה מחדש של הקו, באמצעות חב' "אגד", במחירים של נסיעה עירונית, בתוספת אוטובוסים וביתר תדירות.

במסגרת הסיכום עם משרד התחבורה, מפעילה חב' "אגד" את ההסעה לחוף הנפרד הרצליה בשלושה מסלולים- קו 858 היוצא מכיוון רחוב נדבורנא-עזרא דרך רחוב הרב כהנמן; קו 868 העובר דרך רחובות חזון אי"ש ורבי עקיבא וקו 878 מכיוון קריית הרצוג לחוף.