תושבי אשדוד מייצרים הכי פחות אשפה בארץ, כך עפ"י ממצאי סקר הפסולת הארצי • יצרנית האשפה הגדולה ביותר היא תל אביב, שם מייצר כל תושב יותר מ-3 ק"ג פסולת ביום, עם זאת, נתון זה כולל את הפסולת שמייצרים מבקרים ועובדים המגיעים לעיר

על פי ממצאי סקר הפסולת הארצי של המשרד להגנת הסביבה העיר תל אביב היא יצרנית האשפה הגדולה ביותר מכל הערים שנבדקו, ומייצרת בממוצע כ-3.1* ק"ג פסולת ביום לתושב.

יש לציין, כי כמות גבוהה זו של אשפה מיוצרת בחלקה על ידי אזרחים המגיעים לתל אביב מערים אחרות לצורך תעסוקה או בילוי. נתון זה גבוה פי שניים מנתוני העיר אשדוד המייצרת הכי פחות אשפה ועומדת על ממוצע של כ-1.49 ק"ג פסולת ביום לתושב.

מרכיב העיקרי במשאיות הזבל של תושבי תל אביב הוא פסולת מזון, ועומד על כ-31% מכלל הפסולת. חלק ניכר מהפסולת האורגנית מורכב מפירות וירקות שלא נצרכו. לפי בדיקות המשרד, שני העשירונים העליונים בישראל משליכים כ-12% יותר פסולת מזון מאשר שני העשירונים התחתונים. על פי דוח ה-OECD, הישראלים משליכים לפח לא פחות מ-14% מהמזון שהם קונים, נתון זה ממקם את ישראל במקום השני, אחרי דרום קוריאה, בבזבוז מוצרי מזון.

על פי סקר הפסולת הארצי העיר אשדוד נמצאת במקום האחרון בייצור אשפה מכל הערים שנבדקו. העיר אשדוד מייצרת בממוצע כמחצית מהאשפה שהעיר תל אביב מייצרת.

אשדוד היא אחת הערים הראשונות שתושביהן מפרידים פסולת שאריות מזון בביתם כחלק ממהפכת המיחזור שמוביל המשרד להגנת הסביבה. כיום ישנם באשדוד יותר מ-40 אלף משקי בית שלוקחים חלק בפרויקט ההפרדה במקור. תושבים שמפרידים פסולת שאריות מזון בביתם מפחיתים ב-20% את משקל הפסולת ההולכת להטמנה ומזהמת את הסביבה. כ-51 אחוזים מכמות האשפה באשדוד, בבתים שאינם מפרידים את הפסולת בביתם, הם פסולת שאריות מזון.

המשרד להגנת הסביבה מוביל את פרוייקט מהפכת המיחזור, שבמסגרתה הופכת הפסולת מנטל מזהם, למשאב כלכלי. התושבים משליכים את שאריות המזון לפח חום, הנאסף ומועבר למתקנים לייצור חשמל ירוק ולהפקת דשן (קומפוסט). בנוסף, מהפכת המיחזור מונעת זיהום מהטמנת הפסולת בקרקע, משינועה במשאיות ותפיסת קרקעות להטמנה. עד כה השקיע המשרד יותר ממיליארד שקלים בביסוס שוק המיחזור בישראל. יצוין כי כיום כל רשות משלמת היטל של יותר מ-100 שקלים על הטמנת טון פסולת בקרקע.

מנתוני הסקר עולה כי פח ממוצע בישראל מכיל יותר מ-7% שקיות פלסטיק, כאשר בכל שנה שיעור זה עולה בהדרגה. השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ, מוביל בימים אלו חוק למיגור השימוש בשקיות הפלסטיק כפיתרון לבעיה זו.

צילום: דניאל ברקוביץ/ חברת שחף