השופט נועם סולברג החליט לעכב את ביצוע עונשם של המורשעים בפרשת הולילנד, ובהם ראש הממשלה לשעבר וראש עיריית ירושלים לשעבר, אורי לופוליאנסקי, עד להכרעה בערעורים • השופט הסתמך בהחלטתו על פירושו של רש"י ל'אם יש ממש בדבריו- מחזירין אותו': וכלשונו 'קצת ראיה הדומה לזכות'

שופט בית המשפט העליון נעם סולברג החליט שמורשעי פרשת הולילנד לא יחלו לרצות את עונשם עד למתן פסק-דין בערעורים שהגישו על חומרת עונשיהם לבית המשפט העליון.

בתחילת החלטתו ציטט השופט מתוך הרמב"ם בהלכות סנהדרין (פ"י ה"ה), ובניתוח משפטי חריג תיאר אמת מידה שמציב המשפט העברי לפיה מי שנדון למיתה, ובדרכו לביצוע גזר הדין טוען שיש בידו ללמד זכות על עצמו, אם יש ממש בדבריו, מחזירים אותו לבית הדין- כש'ממש בדבריו' מפורש על פי רש"י (סנהד' מב:) – שהובא בהחלטת השופט- 'קצת ראיה הדומה לזכות'.

בפסיקתו הבהיר השופט סולברג כי המערערים בפרשת הולילנד, למרות חומרתה הציגו טענות ממשיות לבחינת עונשם מחדש, ואינם מוגדרים כמסוכנים לציבור, ובשל כך אינו רואה סיבה לדחות את בקשתם לעיכוב עונשם עד להכרעת הדין בערעורים שהגישו. עם זאת השופט סולברג החליט לדחות בקשה של חלק מן המערערים במה שנוגע לרכיב הקנס שבגזרי הדין של בית המשפט המחוזי – וקבע כי אין הצדקה לעיכוב ביצוע תשלום הקנסות הכספיים שהוטלו על מורשעי פרשת הולילנד.

פרקליטו של ראש עירית ירושלים לשעבר אורי לופוליאנסקי עורך הדין יאיר גולן אמר הבוקר לקראת החלטת בית המשפט העליון בעניין דחיית בצוע עונשם של מורשעי הולילנד כי שליחת מרשו הנאבק במחלה קשה למתקן כליאה רפואי של שירות בתי הסוהר זה גזר דין מוות, כהגדרתו, והוסיף כי הוא אינו מבקש רחמים אלא טוען כי לאדם במצבו הבריאותי של לופוליאנסקי אסור להיכנס למאסר אפילו יום אחד, דברי עורך הדין גולן.