חוצפה: הפרופסורים מבקשים להתערב בלימודי הישיבות

אפילו הכנסת טענה כי העתירה מגוחכת, שכן סדרי הלימוד נקבעו עוד לפני קום המדינה, אבל הפרופסורים החילונים מתעקשים • התוצאה: בית המשפט העליון דן בעתירה נגד חוק הישיבות הקטנות

בית המשפט העליון ידון היום (שלישי) בעתירה שהגישו הפרופסורים אמנון רובינשטיין ואוריאל רייכמן נגד חוק הישיבות הקטנות המעגן את תקצוב הישיבות.

לטענת העותרים, החוק פוגע ב"כבוד האדם של התלמידים החרדים" הלומדים במוסדות אלה, בכך שמסייע ללימוד התורה 'בלבד'.

לקראת הדיון טענה הכנסת בהודעה שהגישה לבג"ץ באמצעות היועץ המשפטי עו"ד איל ינון כי החוק הפוטר את הישיבות הקטנות מלימודי ליב"ה הוא חוקת וכי אין מקום להתערבות של בית המשפט בחוק ולפסילתו.

בהודעה מנמק עו"ד ינון כי המציאות שבה ישיבות קטנות אינן מקיימות לימודי ליב"ה במוסדותיהם היא מציאות שנוהגת עוד טרם קום המדינה, והחוק לא קבע נורמה חדשה אלא עיגן נורמה ישנה בחוק.

לדברי היועץ המשפטי לכנסת, טענת העותרים בעייתית במיוחד, כיון שהיא מבוססת על תפיסה פטרונית, המבקשת בשם כבוד האדם לכפות תפיסות אזרחיות מסוימות על קבוצת מיעוט המחזיקה בתפיסות אחרות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו