שהרבנית תתפלל, וה' יעזור.
כדאי לבקש מהרבנית יפה כהן, שתפלל עבורו, מנסיון משפחתי התפילה שלה עבור חולה מאוד עוזרת.
כשאחרי תפילתה ה' עזר והחולה במשפחתנו הבריאה.

שיהיה רפואה שלמה, אמן.