ח"כ אורי מקלב, קרא יחד עם חברי ועדת הפנים "לעצור מיידית את סאגת המינויים הפוליטיים ע"י הבית היהודי" כך אמר במהלך דיון שקיימה הועדה לנוכח מחטף המינויים שמוביל המשרד לשירותי דת על רקע הבחירות • בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה הוקפאו כל המינויים הפוליטיים במועצות הדתיות

יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ח"כ הגב' רגב (ליכוד), הורתה היום לעצור על כל המינויים הפוליטיים במועצות הדתיות עד לאחר הבחירות, בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה. הוועדה התכנסה לדיון בנושא.

את המועצות הדתיות ברשויות המקומיות השונות ממנה הרשות המקומית, אך אם היא אינה מצליחה לקבוע הרכב מוסכם למועצה דתית שתאושר במועצת העיר – על פי חוק על המשרד לשירותי דת למנות מועצה דתית. ביישובים רבים אין הרכב מועצה דתית מתפקדת, אך בימים האחרונים, לנוכח ההתפתחויות הפוליטיות, עולה הרושם שממהר המשרד לשירותי דת למנות מועצות דתיות.

קרא עוד:

[postim]

"עולה שפקידים מסוימים במשרד לשירותי דת מנסים לזרז הליכים לנוכח החשש כי הם לא ימשיכו להחזיק במשרד אחרי הבחירות, ולכן הם מנסים למנות כמה שיותר מועצות דתיות – לא מתוך שיקולים של סיוע למי שזקוקים לשירותי המועצות הדתיות, לא מתוך מבחנים של ידע והלכה – אלא אך ורק מתוך שייכות וזהות פוליטית", אמר בדיון ח"כ הרב אורי מקלב, "לא יעלה על הדעת שיהיו כאן מחטפים פוליטיים כה חמורים בערב הבחירות זהו שוחד לכל עניין. תופעת המינויים הפוליטיים הללו מתבצעת לא רק בערב בחירות כשהבית היהודי חושש שהוא עומד לאבד את המשרד הזה, אלא לאורך השנה כולה.

"הצורך בדיון בנושא הזה חשוב ולא רק בערב בחירות, משום שנציגי "הבית היהודי" הפכו את שירותי הדת לתושבים לשיטת מינויים. לצערנו המצב הנוכחי מחזיר אותנו עשרות שנים לאחור", התרעם ח"כ הרב מקלב וציין כי "המשרד לשירותי דת הפך את הגישה העקומה לישרה והמינויים הפוליטיים, שלעיתים רבות אין להם קשר לנושאים הלכתיים הנדונים במועצות הדתיות, הפכו להרגל. גם אם מחזיקים במשרד ממשלתי אסור לפעול בו כמשהו פרטי וחובה לתת שירות מתאים לכלל הציבור, גם אם הוא אינו חושב או מצביע כמוהם. הרעבון למינויים פוליטיים אינו יודע די ועל כן אני מחזק את ההחלטה החד משמעית שאין לאפשר ביצוע של מינויים בימים אלו".

בהמשך הדיון, לנוכח הוראת היועץ המשפטי לממשלה שלא לבצע שום מינויים פוליטיים בתקופת הבחירות, הורתה כאמור יו"ר ועדת הפנים של הכנסת שלא לאשר עוד בתקופת הבחירות הרכבי מועצות דתיות שהוצעו על ידי המשרד לשירותי דת.