ארגון יד לאחים עושה עבודת קודש מול בתי הספר האנתרופוסופיים בארץ. אחת הדרכים: לוחמה פסיכולוגית • שימו לב לתמונה המבהילה של בית הספר האנתרופוסופי שאותה הם מפיצים 'בתמימות' • לא נראה לכם כלקוח מהפקות האימה על ילדי המנזרים?

לוחמה פסיכולוגית: ארגון יד לאחים, העושה עבודת קודש בפעילות נמרצת מול הכתות המסיונריות השונות, המעיקה שבהן: כת האנתרופוסופיה, פרסם קריאה לסגירת בתי הספר האנתרפוסופים בעילה חוקית: רוב בתי הספר אינם מנוהלים על ידי אנשי מקצוע, מקצועות הליבה או כל עקרון של משרד החינוך אינם מיושמים בהם, והתוכנית הלימודית מבוססת על עקרונות הכת ולא העקרונות הלימודיים – חינוכיים.

לקריאה הנוקבת צירפו אנשי יד לאחים תמונה מלחיצה בשחור לבן, המראה את בית הספר האנתרופוסופי בנאות קדומים.

קרא עוד:

[postim]

התמונה מזכירה את הפקות הדרמה החרדיות המתארות את חייהם של ילדי המנזרים במבנים המגודרים והחשוכים.

הנה התמונה, וליד לאחים – שאפו!

üëÜ æöÿ ÇÉÜÿàöàæàöë