על פי התוכנית שהגיש הבוקר סגן השר להגנת הסביבה ח"כ אופיר אקוניס לממשלה, שמורת עברונה תורחב. כמו כן, צוות מיוחד יבחן את שחרור החוף הסגור של קצא"א באילת לשימוש הציבור הרחב • מעל כביש הערבה יוקמו גשרים כדי לאפשר לצבאים לנוע בחופשיות לשטחי מחייה נוספים ומערך הטיפול באירועי חירום של המשרד להגנת הסביבה ישופר • בנוסף, אם התכנית תתקבל על קצא"א יהיה לשלם סכומים נוספים מעבר למה שכבר שילמה כדי לסייע בשיקום האזור

סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ אופיר אקוניס, הציג הבוקר לממשלה תכנית לשיקום הערבה ושמורת הטבע עברונה בעקבות אירוע דליפת הנפט בבאר אורה. אם ההצעה תתקבל, הממשלה תקצה כ-17 מיליון ש"ח ותוספת כוח אדם לטיפול בקרקעות מזוהמות ולשיקום אוכלוסיית בעלי החיים שנפגעו.

סגן השר אקוניס אמר כי "זהו צעד ראשון ומיידי בתיקון העוול שנגרם לציבור כולו, לחי ולצומח בערבה. נפעיל על קצא"א את עיקרון המזהם משלם, אנחנו כבר כעת מתחילים לפעול ולחזק את מערך הטיפול באירועי חירום ונוקטים פעולות מיידיות שיאפשרו שיקום מהיר של אוכלוסיות בעלי החיים הייחודיות שנפגעו בשמורה כדוגמת הצבאים שייהנו משטחים נרחבים יותר".

קרא עוד:

[postim]

במסגרת התוכנית יוקם צוות מיוחד שיבדוק את היבטי הסביבה בפעילותה של קצא"א ביבשה ובחופים. בין היתר, יבחן הצוות את שחרור החוף הסגור של קצא"א באילת לשימוש הציבור הרחב ותושבי אילת. במשך עשרות שנים קטע החוף שצמוד לריף הדולפינים היה סגור בהוראת קצא"א על אף שלא מתבצעת בה כל פעילות מקצועית. על פי הערכות, בחוף זה קיימים ערכי טבע נדירים ודגים מרהיבים.

במידה וההצעה תתקבל, סגן השר אקוניס ימנה מנהלת שתפקח על פעולות השיקום והניטור אשר תגיש דיוו"ח אודות פעילותה, בהתאם לתכנית שתאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה. התוכנית תכלול סקרים סביבתיים לבדיקת השפעות סביבתיות בערבה ובמפרץ אילת, טיפול בטכנולוגיות מתקדמות לשיקום הקרקע, טיפול בבעלי חיים בסכנת הכחדה שהושפעו מהדליפה ובניית גשרי מעבר לבעלי חיים מעל כביש הערבה. בנוסף יאותרו שטחים סביבתיים באזור שמורת עברונה שיתפקדו כפיצוי סביבתי לשימוש בעלי החיים וציבור המטיילים, כך שיתאפשר שיקום האזור שנפגע מהדליפה.

על פי התכנית המשרד להגנת הסביבה ירכוש ציוד ייעודי לתגובה ראשונית, ביצוע דיגומים נדרשים, כחלק מפעולות המניעה וההיערכות לאירועי סביבה עתידיים. כל זאת, במסגרת תפקידו של המשרד כ"מגיב שני" באירועי חירום, שני רק לשירותי החירום. לפי התכנית יועמד תקציב מיוחד עבור רכישת האמצעים והמשאבים הנדרשים להשלמת ההיערכות ולניהול תקריות זיהום ים בשמן, לרבות כלי שייט מצוידים כראוי, וכוח אדם מקצועי.