מבקר המדינה מפרסם בדוח השנתי את נתוני הזיהום החריגים והבלתי תקינים שנמצאו בתחנה המרכזית בירושלים • הנתונים ממדידות שנעשו בספטמבר 2013 ובינואר 2014 מעידים שבעיית זיהום האוויר בתחנה, שעלולה לגרום נזק בריאות קשה לנוסעים הרבים, למבקרים במרכז הקניות ולעובדים במבנה, עמדה בעינה ולא נפתרה כלל ועיקר •

שלא כבערים גדולות אחרות במדינה, תחנת האוטובוסים המרכזית בירושלים משמשת נקודת כניסה יחידה לעיר ונקודת יציאה יחידה ממנה לרובם המכריע של המשתמשים באוטובוסים. לפיכך מדי יום ביומו פוקדים את מתחם התחנה עשרות אלפי נוסעים הזקוקים לתחבורה ציבורית – ובייחוד סטודנטים, חיילים ומי שמשתייכים לשכבות המוחלשות באוכלוסייה – מבקרים במרכזי הקניות שבמתחם ועובדים בחנויות ובמשרדים שבו. התחנה עתידה להשתלב במרכז תחבורה רחב יותר, שבכללו תחנת רכבת בין-עירונית תת-קרקעית של רכבת ישראל, ולכן צפוי שיפקדו את התחנה מבקרים רבים עוד יותר.

מטעמים שונים נבנו רציפי קווי האוטובוסים הבין-עירוניים של התחנה בתוך מבנה סגור, שלא כמו ברוב התחנות המרכזיות בארץ. ההשפעות שעלולות להיות למבנה כזה על איכות האוויר במתחם ידועות למשרד להגנת הסביבה, המופקד על תחום זה, שנים רבות, ולכן עוד בשנת 2001 הוא קבע תנאים סביבתיים מפורטים בעניין זה ברישיון העסק של התחנה. בביקורת זו הועלו ממצאים המעידים שהמשרד לא מילא את חובתו בנושא: שנים רבות הוא לא בחן את איכות האוויר בתחנה ובסביבתה, לא עקב אחר ביצוע הנחיותיו בנושא ולא השתמש כהלכה בסמכויות שהוקנו לו בעניין זה בחוקים שונים. גם עיריית ירושלים, שאישרה את התנאים בהיתר הבנייה, נתנה את רישיון העסק להפעלת התחנה והייתה מודעת להשפעות האמורות, לא מילאה את חובתה לדאוג לרווחת עשרות אלפי האנשים המגיעים לתחנה מדי יום ביומו ולבריאותם, לא עקבה אחר קיום הדרישות בהיתר הבנייה וברישיון העסק ולא השתמשה כראוי בסמכויות האכיפה שהוקנו לה בדין.

בשנים האחרונות, ובכלל זה במהלך הביקורת של משרד מבקר המדינה, נקט המשרד להג"ס כמה פעולות להתמודדות עם בעיית זיהום האוויר החריג בתחנה, בהן מתן התרעות לציבור, אך הן היו בבחינת "מעט מדי ומאוחר מדי". למרות פעולות אלה, בפברואר 2014, מועד סיום הביקורת, היה עדיין זיהום אוויר חריג במתחם התחנה, ומי שנפגע מכך הוא ציבור המשתמשים בתחנה.

קרא עוד:

[postim]

לדעת משרד מבקר המדינה, בשל חשיבות הנושא וההשפעות החמורות של זיהום האוויר בתחנה על עשרות אלפי אנשים, נדרש טיפול דחוף לפתרון הבעיה, המחייב שיתוף פעולה מלא בין גורמי השלטון המעורבים בנושא. המשרד להג"ס נדרש אפוא להקים בדחיפות את הצוות הבין-גופי המיוחד לטיפול בנושא, כפי שהומלץ לעיל.

כמו על המשרד להגנת הסביבה להפיק בהקדם לקחים מדוח זה וליישמם בטיפולו בנושאים אחרים שבתחום אחריותו. על כלל הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון והבנייה להפיק גם הם לקחים מדוח זה ולהקפיד ליישמם בעת הקמת מרכזי תחבורה חדשים ובעת הפעלתם של מרכזי התחבורה הקיימים.

התחנה המרכזית בירושלים צילום אילן מלסטרהתחנה המרכזית בירושלים (צילום: אילן מלסטר)

במשרד להגנת הסביבה הגיבו ואמרו כי "לו כל הגופים המעורבים היו פועלים כמונו, זיהום האוויר בתחנה המרכזית היה נחסך מהציבור לחלוטין". המשרד פעל בנחישות לטיפול בבעיית הזיהום בשורה של אמצעים, וביניהם קנס בסך מאות אלפי שקלים לתחנה המרכזית, הוצאת צווים, ביקורות, אזהרות לציבור ועוד.

רק בעקבות פעולות המשרד בוצעו שיפורים במבנה התחנה, שנועדו להפריד בין האוכלוסייה לבין האזור המזוהם. הפעולות בהן נקט המשרד להפחתת הזיהום כללו: הצבת פקחים למניעת יציאת נוסעים לפני הגעת האוטובוס לתחנה, הקמת שרוולים ליצירת אזור נקי לעולים לאוטובוס ועוד.

המשרד ממשיך לפעול בכל האמצעים שברשותו להמשך הטיפול במפגע ולצמצום חשיפת האוכלוסייה לזיהום האוויר. דוח הביקורת אינו משקף את המאמצים האדירים שהושקעו ומושקעים על ידי המשרד להגנת הסביבה לטיפול בבעיית זיהום האוויר בתחנה המרכזית, פעולות אשר הוצגו בפירוט רב למבקר המדינה, אך לא זכו למקום הראוי במסגרת הדוח.

ניידת ניטור אוויר ברציפי התחנה המרכזית בירושלים צילום אילן מלסטרניידת ניטור אוויר ברציפי התחנה המרכזית בירושלים (צילום: אילן מלסטר)