לאחר שרמז בסוף השבוע כי הוא "רוצה להשתכנע שבאמת מדובר בכורח השעה ולוודא שהוא באמת בא לסייע לעם", הודיע הבוקר יו"ר ש"ס אריה דרעי, כי הוא שב להנהגת התנועה "בראש מורם ובנחישות" • "אמשיך להנהיג את התנועה כדי להמשיך את מפעליו הגדולים של מרן, ולהיות לפה לכל אותם אלו שהמדינה השאירה מאחור" אמר דרי

כמו תסריט ידוע מראש, הכריז הבוקר יו"ר ש"ס אריה דרעי על סיומו של פרק 'כרע רבץ כאריה' ותחילת הפרק הבא ב'שאגת האריה' אשר כפי שהוא מקווה תצליח הפעם להעיר את השטח הש"סי הרדום ולהתחיל להרים את הסקרים כלפי מעלה, בחזרה לתחום הדו-ספרתחי.

הבוקר אמר אריה דרעי לעיתונאים שכמעט והתייאשו מהודעת החזרה, כי הוא מקבל בהכנעה ובהרכנת ראש את ציווי מועצת חכמי התורה בראשותו של נשיא המועצת מרן הרב שלום כהן שליט״א.

"כל חיי חונכתי וחינכתי לאור הציווי של ״ועשית ככל אשר יורוך״ ולכן לאחר תקופה לא פשוטה שבה ערכתי חשבון נפש אישי ומשפחתי ושקלתי את מכלול השיקולים החלטתי כי תנועת ש"ס, תנועתו של מרן זצ״ל על מאות אלפי מצביעיה חשובים יותר מכל שיקול שהוא" הודה דרעי.

כפי הנראה, ימתין דרעי ולא ינקוט צעד משמעותי עד סיום הלוויות הנרצחים מהפיגוע בפריז, בכדי ללכוד את סדר היום התקשורתי. ""בראש מורם, גאווה ונחישות אמשיך להנהיג את התנועה כדי להמשיך את מפעליו הגדולים של מרן, ולהיות לפה לכל אותם אלו שהמדינה השאירה מאחור" הצהיר דרעי במה שנראה כפתיחת הקמפיין הקבוע של "ש"ס לחלשים".

קרא עוד:

[postim]

בעב שבת אותת דרעי על כוונתו בדבר התורה השבועי שפירסם. דרעי עמד על הסתירה בין דמותו של משה רבינו שגדל בבית מלכים, אבל בכל זאת הדבר הראשון שהוא עושה זה לצאת אל אחיו, לראות בסבלותם, ובמידת הצורך גם לוקח סיכון אישי ואיננו מהסס לפעול כאשר הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, לעומת זאת, בהמשך, כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש את משה רבינו לצאת אל פרעה מלך מצרים להנהיג את עם ישראל ולפעול אצלו לשחרורם מהעבודה הקשה משה רבינו מתחמק באמתלאות שונות.

ודרעי משיב ומיישב: כאשר משה מבין כי הוא חלק מהעם בדרגה שווה אליהם הוא מיד רואה בסבלותם, חי יחד איתם את השעבוד ומנסה להקל מעליהם, אבל כאשר מגיע מצב בו הקב״ה מטיל עליו שליחות של הנהגה, משה רבינו חושש שעלול להתערב אצלו שיקול של שררה וכבוד ומתחמק מלקחת את עול ההנהגה על עצמו.

"מנהיג אמיתי איננו מחפש הנהגה ושררה, מנהיג אמיתי מסייע לאחיו כאשר הם זקוקים לו מתוך מעמד שווה, לא מתוך מקום של שררה ולא מתוך מקום של התנשאות, אלא מתוך מקום של לצאת אליהם ולראות בסבלותם.

"לכן מובן למה כאשר מציעים לו הנהגה משה רבנו בורח גם אם יש בזה סיוע לעם ישראל, משה רבינו רוצה להשתכנע שבאמת מדובר בכורח השעה ולוודא שהוא באמת בא לסייע לעם ולא חלילה להטיל עליהם מרות. כך ראוי לנהוג.

תחת הכותרת שהעניק לעצמו "רוצה להשתכנע שבאמת מדובר בכורח השעה ולוודא שהוא באמת בא לסייע לעם" פצח דרעי בקמפיין החזרה למערכת הבחירות של ש"ס.