סקר: 40% ציינו שיפריע להם אם ילדים עם מוגבלות יהיו בגן עם ילדם

30% מהציבור: יפריע לנו להתגורר בשכנות לאנשים עם מוגבלות • הנתונים הבלתי מחמיאים הוצגו בעקבות סקר מיוחד שנערך עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

למרות ההתקדמות שחלה בשנים האחרונות ביחסה של החברה ושל הרשויות כלפי אנשים עם מוגבלות, הרי שגם בשנת 2015, אנשים עם מוגבלות מרגישים שהם חיים בעולם החסום בפניהם, בסביבה מפלה וכזו שאינה פועלת לשילובם.

סקר שבוצע בימים אלה חושף מציאות מדאיגה על יחסה של החברה כלפי אנשים עם מוגבלות, ועל הצורך לפעול להסרת החסמים הניצבים בפני אנשים עם מוגבלות מדי יום. הסקר, שנערך ע"י מכון דיאלוג, כלל 503 נסקרות/ים ובוצע בתאריכים 28-29 בדצמבר 2014, טעות הדגימה בסקר 4.5%. הסקר כלל שאלות הבוחנות את תפיסת הציבור לגבי שילובם של אנשים מוגבלות בחברה.

ממצאי הסקר:
69% מהציבור מכירים אנשים עם מוגבלות
22% מכירים אנשים עם מוגבלות במקום העבודה
30% מהציבור ציינו שיפריע להם להתגורר בשכנות לאנשים עם מוגבלות
40% מהציבור ציינו שיפריע להם אם ילדים עם מוגבלות יהיו בגן או בכיתה של ילדיהם

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "כפי שמראים ממצאי הסקר, החברה שלנו מתקשה לקבל אנשים עם מוגבלות ולשלב אותם בתוכה. לעיתים כאשר אנשים חשים רחמים כלפי אנשים עם מוגבלות, הם ייטו לתת להם תרומה ונדבה, אולם לא יסכימו שיגורו בשכנות אליהם, יעבדו עימם או ילמדו עם ילדיהם. אני מאמין כי רק כאשר הציבור יכיר אנשים עם מוגבלות- ילמד איתם בבתי הספר, יפגוש אותם במרחב הציבורי, יעבוד עימם ויגור לצידם כשכנים וכאנשים שווי זכויות, חסמי הדעות הקדומות יוסרו, ואנשים עם מוגבלות יחוו פחות בידוד חברתי והפליה. זהו מעגל קסמים אשר אנו פועלים מדי יום כדי לשבור אותו, כאשר להנגשת המרחב הציבורי תפקיד חשוב במהלך לשילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה".

קרא עוד:

[postim]

נתוני הדו"ח הסטטיסטי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נערך על ידי מכון ברוקדייל, בהסתמך על הסקר החברתי 2014 , מעידים אף הם כי אנשים עם מוגבלות חשים בדידות גבוהה יותר, יש בקרבם פחות אנשים שיש להם חברים, ויותר אנשים מדווחים כי אין להם על מי לסמוך בשעת חירום.

נתוני הדו"ח הסטטיסטי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
בישראל חיים כ- 1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות. מתוכם כ- 878 אלף בגילאי העבודה (20-64) ו 488 אלף בגילאי 65 ומעלה.
14% מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה השיבו שאין להם חברים איתם הם נפגשים או מדברים בטלפון, זאת לעומת 6% מהאנשים ללא מוגבלות השיבו תשובה דומה.
26% האנשים עם מוגבלות בגיל 65+ השיבו שאין להם חברים איתם הם נפגשים או מדברים בטלפון, זאת לעומת 16% מהאנשים ללא מוגבלות השיבו תשובה דומה.
19% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה מדווחים כי אין להם על מי לסמוך בשעת חירום, זאת לעומת 9% בקרב אנשים ללא מוגבלות.
18% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי 65+ מדווחים כי אין להם על מי לסמוך בשעת חירום, זאת לעומת 14% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסקת בקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית, כאשר אחד האמצעים המרכזיים הוא הנגשת המרחב הציבורי והשירותים הניתנים בו. על פי ממצאי הסקר, החברה הישראלית אינה מכירה אנשים עם מוגבלות ואינה ערוכה לשלבם. לכן אנשים עם מוגבלות חווים בחיי היומיום שלהם בדידות בשיעור גבוה יותר מזה של אנשים ללא מוגבלות.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחיל חובה על כל המקומות הציבוריים בין אם בבעלות פרטית או ציבורית לקיים אחר הוראות הנגישות המפורטות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים אמונה על יישום החוק ואכיפתו, ומקומות שאינם מקיימים אחר דרישות החוק יהיו חשופים לסנקציה פלילית ואזרחית כולל הטלת קנסות גבוהים.

צילום אילוסטרציה. למצולם אין כל קשר לכתבה

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *