משפחותיהם של קורבנות פריז חויבו בתחילה לשלם כחמישים אלף ש"ח עבור ההלוויות וחלקת הקבר • לאחר התנגדות וכעס רב בקהילה היהודית בצרפת שהתנדבה לשאת בעלויות, הודיע משרד הדתות כי הוא יממן את חלק המשפחות

אטימות וזלזול: משפחות ארבעת היהודים שנרצחו בפיגוע בפריז נדהמו לגלות עם סיומה של ההלוויה 'הממלכתית' כי על שולחנם הוגשה חשבונית בסכום מפולפל של קרוב ל-13,000$ מטעם ה'חברה קדישא'.

ראש הממשלה מיהר אמנם להכריז הפומבית כי מדינת ישראל תעלה את הארונות ארצה ותישא בעלויות ההלוויה, אבל כנראה תוקפה של ההבטחה עמד רק עד לרגע הקבורה. המדינה נטלה על עצמה את מימון הטסת הגופות וקרובי המשפחה לארץ, אך כל זאת היה טוב ויפה עד לרגע בו הסתלקו המצלמות מהשטח, אז התגלה הפרצוף הישראלי המכוער.

החברא קדישא והמשרד לשירותי דת הציגו דרישת תשלום על סך עשרת אלפים דולר לכל אחת מהמשפחות עבור הקבורה באדמת ישראל. בתגובתה הראשונית טענה המדינה כי החיובים הוטלו לאחר שהמשפחות סרבו לקבור את יקיריהם בקבורה רוויה (קבורה במבנה רב קומות) הניתנת חינם לכלל אזרחי ישראל. משרד הדתות דרש מהמשפחות לממן את חלקת הקבר בכ-40,000 ש"ח ולהשתתף בעלויות מסע ההלוויה בכעשרת אלפים שקלים נוספים.

קרא עוד:

[postim]

הקהילה היהודית בצרפת זעמה על הדיווחים וטענה כי הופרו הסיכומים שהושגו מיד לאחר היענותו של ראש הממשלה לבקשת המשפחות לקבורה בישראל. ראשי הקהילה ביקשו לשאת בעלויות ולשלם מקופתם ובלבד שהתשלום לא יוטל על המשפחות הכאובות.

בסיומו של מסע ההתבזות הציבורי, נעתר משרד הדתות לדרישה ההגיונית והודיע כי יוותר על דרישת התשלום, וכי כל הוצאות הקבורה יכוסו מקופת המדינה.

ארבעת הנרצחים נטמנו בבית העלמין הר המנוחות בגבעת שאול, זאת לאחר סירוב המשפחות להצעת הקבורה בהר הזיתים בשל חששם מהתנכלות תושבי האזור הערבים לקברי הקדושים.