"בישראל שוקלים בחיוב להבליג………….."
הפסקת אש מס' 1
עד פעם הבאה (שלא יהיה ח"ו)