צְרִיכִין לְהַטֹות אָזְנֹו הֵיטֵב הֵיטֵב לִשְמֹועַ דבְרֵי חֲכָמִים, לְהַבְחִין בֵין הָאֱמֶת הַבָרּור ובֵין הָאֱמֶת שֶאֵינֹו בָרּור, מִכָל ׁשֶכֵן ּבֵין הַשֶקֶר, עַד שֶיִזְכֶה לִמְצֹא נְקֻדַת הָאֱמֶת לַאֲמִתֹו שֶעַל-יְדֵי זֶה מִתְבָרֵר הָאֱמּונָה. ומרן הגאון רבן של כל בני הגולה רבי שמואל אוירבך שליט"א כידוע שהוא כולו "אמת" …

חותמו של הקב"ה גם כן רק "אמת"