אשת חבר ליבלחט"א גאב"ד בני ברק הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א • הלווייתה תצא הערב מביתה בשכונת רמת אהרן בעיר, לבית העלמין זכרון מאיר

מבית החולים מעייני הישועה שבבני ברק, הגיעה הערב הבשורה המרה על הסתלקותה בשיבה טובה של הרבנית מרת לאה קרליץ ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א גאב"ד בני ברק הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א.

הרבנית נולדה בירושלים לפני 83 שנים, לאביה הגאון רבי צבי קופשיץ זצ"ל, ר"מ בבית היתומים דיסקין. היא היתה מנצר קדושים, נינתו של גאב"ד ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל.

כבר ילדותה ניכרה ניכרה לעין כל מכיריה במעלותיה ובצדקתה הרבה. כאשר הגיעה לפרקה נישאה לבעלה הדגול, ובמשך כל שנותיה עמדה לימינו במסירות וזכתה ליטול חלק בגדלותו.

הרבנית הצדקנית היתה מסייעת כל ימיה לחלכאים ונדכאים. מדי ערב באו אליה עשרות נשים לברכה, עצה ועזרה. הרבנית היתה גם אבן שואבת למבקשות ה' והעניקה מאוצרותיה הרוחניים לאלפי נשים אשר באו לקבל ממנה הדרכה ומוסר.

בשנה האחרונה נחלשה מאוד ואף אושפזה מספר פעמים בבית החולים. בשבועיים אחרונים הידרדר מצבה עד שהערב, עם יציאת השבת, הלכה לבית עולמה כשהיא עטורה באין-ספור מצוות ומעשים טובים.

הלווייתה אמורה לצאת בשעה זו מביתה ברחוב רבי מאיר 6 בבני ברק, דרך כולל חזון איש, לבית העלמין זיכרון מאיר בבני ברק, שם תיטמן.