במכתבו כתב הגר"מ "אינני מתערב בעניין הבחירות אבל יש עניין שאינו שייך לעניין הבחירות וזו חובתנו תמיד, והוא שעלינו להמשיך מסורת אבותינו ורבותינו" • "תפקידינו להיות אך ורק עוסקים בתורה ובקדושה, ובפרט להיזהר מכל חברה שיכולים שם להתקלקל"

לאחר התמיכות המפתיעות שקיבלה תנועת ש"ס לאחרונה מרבנים שלעולם לא הביעו דעתם בנושא הבחירות, והמכתב החריף של ראש ישיבת עטרת יצחק הגר"י ברכה, הערב  יצא ראש ישיבת פורת יוסף הגר"מ צדקה שליט"א במכתב נדיר, חד וברור נגד מפלגות המתחברות אל גורמים שאינם חרדיים.

את המכתב כתב הגר"מ צדקה לאחר שנשאל ע"י אברכים מתלמידי הגר"מ מאזוז, האם אפשר לתמוך במפלגת 'יחד', הגר"מ צדקה השיב בנחרצות כי מפלגה שמתחברת לציונות הדתית נגד השקפת התורה ודאי שאין לתמוך בה.

ראש ישיבת פורת יוסף הגר"מ צדקה שמעולם לא התערב בנושא הבחירות הביע את דבריו על הכתב וזאת לאחר שראה צורך מחמת הבלבול שנוצר בקרב אברכי הכוללים.

במכתבו כתב הגר"מ: "אינני מתערב בעניין הבחירות אבל יש עניין שאינו שייך לעניין הבחירות וזה חובתינו תמיד והוא שעלינו להמשיך מסורת אבותינו ורבותינו להיבדל מכל השקפה שנוגדת דעת תורה שלימדונו, והוא תפקידינו להיות אך ורק עוסקים בתורה ובקדושה ובפרט להיזהר מכל חברה שיכולים שם להתקלקל והזדעזעתי לשמוע שיש חס ושלום שאומרים אחרת נגד מה שקיבלנו מרבותינו, וה 'יברך את עמו בשלום ויעשו כולם אגודה אחד לעשות רצונו בלבב שלם".

יצוין כי מדובר במכתב נדיר ביותר וזאת מחמת שהגר"מ צדקה לעולם לא התעסק בנושאים אלו ואפילו ברמז. כמו"כ במענה לשאלת אברכים במה להצביע השיב הגר"מ מספר פעמים כי יש לנו גדולי תורה ומעולם לא השתנה הדרך האמיתית אחריה הלכנו במשך כל השנים.

פורת יוסף-page-001