מליאת העירייה אישרה תקציב של כמעט מאה מיליוני שקלים עבור שלל תכניות פיתוח ובינוי רחבות היקף בכל רחבי העיר ובכל תחומי החיים בה • בין השאר: השקעה במוסדות החינוך בסכום כולל של כ-35 מיליון ₪ ועבודות פיתוח במקוואות בכ-8.4 מיליון ₪

מועצת עיריית בני ברק אישרה בישיבתה האחרונה תקציבי פיתוח ובינוי לשנת 2015, בסכום של למעלה מ-96,211,000 מיליון ₪, בהתאם להצעתו של ראש העיר, חנוך זייברט.

תקציבי הפיתוח הינם במגוון תחומים, כבינוי מוסדות חינוך, פיתוח תשתיות, עבודות בטיחות, מקוואות, מאור רחובות, בריאות, רווחה, תחבורה, תברואה, שירותי חירום, מחשוב ומיכון. מימון התקציבים הוא ממקורות שונים, ובהם עירוני, משרדי הפנים, החינוך, התחבורה, נת"ע, איגודן ו"מפעל הפיס", אך חלקו הארי הוא עירוני מהיטלי השבחה ומהיטלי בניה.

קרא עוד:

[postim]

ראש העיר זייברט הבהיר בישיבת ועדת הכספים העירונית ובישיבת מועצת העירייה, כי התכניות נבנו בהמשך לצרכים שהועלו על ידי יחידות העירייה, תוך התייחסות  למשאבים הכספיים הצפויים ולסדרי העדיפויות.

ראש העיר הוסיף, כי בתחום החינוך נמשכת בניה של מוסדות חינוך, בסיוע משרד החינוך ומפעל הפיס, וכמו כן נמשכות עבודות שיפוץ ושדרוג במוסדות חינוך רבים בכל האזורים. בנושא המקוואות, נמשכת תנופת העשייה, ומתבצעות עבודות פיתוח ושדרוג במקוואות רבים. בד בבד, ישנו שיפוץ נרחב ומקיף של 1- 2 מקוואות בשנה.

פיתוח תשתיות נרחב בכל רחבי העיר

בתחומי פיתוח התשתיות יחודשו כבישים ומדרכות בלמעלה מ-10 מליון ₪, ובהן תשתיות במתחם BBC (בני-ברק ביזנס סנטר) בצפון העיר, הכולל כבר 7 מגדלי משרדים ועסקים בני עשרות קומות, פיתוח שדרות רבי טרפון, רחוב החשמונאים ורחוב הרב צירלסון ורחובות נוספים. תפותחנה גם גינות ושדרות, בלא לפגוע בהלכות שנת השמיטה, ובהן שדרות ויז'ניץ ופארק גהה צפון, לאחר השלמת פיתוח פארק גהה דרום וגינות נוספות והתקנת מתקני משחקים לנכים בגינות ציבוריות. כמו כן יושקעו מיליוני ₪ בהנגשה לתחבורה ציבורית, הסדרים גיאומטריים והסדרי צמתים באזורים שונים.

מגוון פרויקטים במבני חינוך, בסך 35,061,000 ש"ח, נכללים בתכנית הפיתוח החדשה, שתכלול הקמת שישה גני-ילדים חדשים ברחוב הרב מצליח, ארבעה גנים במתחם נדבורנא וחמישה גנים ברחוב צייטלין, בינוי אגפים חדשים, מעליות ועבודות הנגשה בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, ובהם 'דרכי חינוך', 'עלה', 'בעקבי הצאן', 'לאורו נלך', ויז'ניץ, 'פני מנחם' ובעלזא.

עבודות הפיתוח במקוואות, תתבצענה בסכום של 8,400,000 ₪, והן תכלולנה עבודות סיום מקווה בשיכון ג', שיהיה מהמפוארים ומהמשוכללים בעולם, שיפוצים במקוואות חפץ-חיים, ויז'ניץ, נווה- אחיעזר, קריית הרצוג, מרכז, מקווה חדש באזור טחנת הקמח והתקנות מערכות חימום חדשות במקוואות, בהתאם לצרכים. כמו כן תתבצענה עבודות פיתוח ושיפוץ בתחנות לבריאות המשפחה, בהמשך לעבודות נרחבות שכבר בוצעו, תשודרג מערכת המחשוב העירונית לרווחת הציבור ותותקן מערכת אבטחה חדשה בגינות ציבוריות.