משפחה בני ברקית, שנולדו להם במזל טוב שלושה נכדים באותו יום, חששו לעשות את חגיגת הברית באותו יום מחשש לעין הרע והתייעצו עם מרן הגר"ח קנייבסקי בדבר. הגר"ח ענה: בבני ברק לא שולט עין הרע

עיר התורה והחסידות: משפחה בני ברקית, שנולדו לה במזל טוב שלושה נכדים באותו היום, חששה לערוך את שלוש חגיגות הברית באותו היום ובאותו האולם, מחשש לעין הרע.

קרא עוד:

[postim]

המשפחה החליטה כי יש צורך בשאלת רב, ופנתה אל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

התשובה המפתיעה היתה: אם הבריתות יהיו בבני ברק, ניתן לערוך אותן בזו אחר זו, כי בבני ברק אין שולטת עין הרע.

שיהיה במזל.