כשהממשלה תתמוך בתורה ובלומדיה ותחזק את חומת השבת
יתקיים בנו "אל תראו את עם הארץ כי לחמנו הם, סר צילם מעליהם"
ולא נדע עוד מלחמה
וככל שיוציאו ממון רב לעזור לנזקקים וכו' המדינה רק תצליח ותשגשג .