כחלק מלקחי מלחמת לבנון השניה החליטו השרים - להגנת הסביבה והתמ"ת על הוצאת מיכל האמוניה ממפרץ אילת • השר ארדן: "פעילות מיכל האמוניה לא יכולה לבוא על חשבון הציבור" • השר שמחון: "התעשייה מחויבת לציבור והסביבה"

בפגישה שקיימו לאחרונה השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן ושר התמ"ת, שלום שמחון, בהשתתפות בכירי משרדיהם, הוחלט על הוצאת מיכל האמוניה מחיפה. השרים החליטו לפעול למציאת פתרון מהיר לסוגיה, והנחו את מנכ"לי משרדיהם למצוא מתווה מהיר ככל שניתן שיאפשר הקמת מפעל תעשייתי בארץ, באתר שיבטיח מזעור הסיכון סביבה.

קרא עוד:

[postim]

'פוטנציאל הסיכון'

המתווה הנדרש ייקח בחשבון את התשואה למשק, הדרישות הסביבתיות והבטיחותיות, משך הזמן הנדרש וכן יבחן באם ישנו הכרח במתן תמריצים מצד המדינה ליזם שיתעניין בהקמת מפעל כזה.

המתווה אומץ בין היתר לאור פוטנציאל הסיכון הקיים מפעילות שגרתית ובעת חירום של מיכל חוף, ולאור גילויי מצבורי הגז הטבעי בישראל. הקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי בישראל תספק את כל צרכי המשק הישראלי וייתר הצורך ביבוא אמוניה דרך מיכלי חוף.

"לא על חשבון הציבור"

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן אמר כי "פעילות מיכל האמוניה לא יכולה לבוא על חשבון בטיחות הציבור. אמשיך לקדם מדיניות של הרחקת מפעלי תעשייה מסוכנים מקרבת אזורי מגורים כך שתתאפשר פעילות תקינה של המפעלים תוך מינימום סיכון לאוכלוסיה".

כאחד מלקחי מלחמת לבנון השנייה, הורה המשרד להגנת הסביבה על הקמת ועדת שפיר, לבחינת הסיכונים מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים במתקנים נבחרים במצבי מלחמה, פעילות עוינת או רעידת אדמה. בין היתר, התייחסה הועדה למיכל האמוניה והמליצה לבחון ביצוע מיגון עילי של המיכל מחשש לפגיעת טיל ישירה וכן, לאסור על כניסת אוניות נושאות אמוניה לשטח ישראל בעת מלחמה.

"התעשייה מחויבת לציבור ולסביבה"

שר התמ"ת, שלום שמחון: "אמוניה היא מרכיב חיוני הדרוש לתהליכים תעשייתיים שונים ולשימושים נוספים במשק הישראלי. התמ"ת יפעל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה למציאת המתווה הראוי שיתאים לצרכים התעשייתיים מצד אחד, ולמרכיבים הסביבתיים ובטיחותיים מצד שני. החשיבות של קיום תעשייה ידידותית לסביבה ברורה לנו. התעשייה מחויבת לציבור ולסביבה".