היועמ"ש של הכנסת: "מדובר בבקשה חסרת כל בסיס המבקשת באופן חסר תקדים לעכב מראש הליכי חקיקה, בשעה שהצעת החוק טרם הונחה על שולחן הכנסת וטרם נדונה על ידי גורם כלשהו בכנסת" • השופטת רמזה לעותרים כי מוטב שימשכו את העתירה חסרת הסיכוי

שופטת בג"ץ דפנה ברק-ארז דחתה את בקשתה של סיעת יש עתיד בכנסת למתן צו מניעה נגד דחיית יישום 'חוק 18 השרים' עד לכנסת הבאה.

השופטת קבעה שהעותרים יגישו עדכון מטעמם לגבי המשך העתירה עד ה-14 במאי, או במילים אחרות: רמזה בצורה די ברורה כי מוטב שיש עתיד תמשוך את העתירה בעצמה, מאשר שתתבזה שוב בבית המשפט.

הכנסת הציגה בדיון את עמדתה הרשמית, על פיה יש לדחות את העתירה הן על הסף והן לגופה, משום שעניינה הוא בקשה מבג"צ לשורה של צווי ביניים שעיקרם במניעת קידום הליכי החקיקה בכנסת של הצעת התיקון לחוק היסוד.

היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון ועו"ד גור בליי כתבו בתשובת הכנסת לבג"צ: "מדובר בבקשה חסרת כל בסיס וחריגה ביותר המבקשת באופן חסר תקדים לעכב מראש הליכי חקיקה, בשעה שהצעת החוק טרם הונחה על שולחן הכנסת וטרם נדונה על ידי גורם כלשהו בכנסת".

קרא עוד:
[postim]

הכנסת כתבה בתשובתה כי כבר הבוקר מתכנסת וועדה מסדרת לדיון בהקמת וועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון חוק היסוד, במתן 'פטור מחובת הנחה' ובקביעת סדרי הדיון בהצעת התיקון לחוק היסוד. "בהתאם לכך", כתבו נציגי הכנסת, "יש חשיבות בקבלת החלטה מהירה של בית המשפט הנכבד בעניין זה".

בדברי הסיכום לבג"צ כתבה הכנסת: "ברי כי העותרת כלל לא ביססה את טענתה כי המקרה דנן מצדיק צו ביניים חריג וחסר תקדים המבקש לעכב הליכי חקיקה בכנסת, אף בטרם החלו. אשר על כן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לדחות את הבקשה לצו ביניים על הסף ולגופה".

היום אחר הצהריים צפוי יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין להודיע רשמית בפני הכנסת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח להרכיב קואליציה, וכי השבעת הממשלה תתבצע בתוך שבוע. מליאת הכנסת תאשר בימים הקרובים את הוראת השעה לדחיית יישום חוק 18 השרים, לאחר שזו אושרה כבר אתמול פה אחד בממשלה.