רק אל תשכח להתייעץ עם רבנים אורטודוקסים ולא של הרבנות