אדון בנט היקר קודם כל תתגייר אתה ואחר כך תבוא לגייר מאות אלפים וביניהם את החברה שלך שקד, ואיתה כל החבורת רשע שאיתך