בדף הראשי מופיע תמונה שנלקח מאותו מצלמה, והרוחב הוא כפול מרוחב הסרטון. זה אומר ש'בצלם' חתכו חצי מרוחב הסרט!!!
מה הם מסתירים???????????