הכתבה צודקת מאודהפקחים עושים כאות נפשם , ואפילו הגעתי לבית המשפט ושלמתי קנס בתור נכה בלא התחשבות שזה נכה ולא הפריע לתנועה ולמעבר הולכי רגל